НАРЕДБA о надзору над радом свих зелених пијаца као и робне пијаце

Република Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: 87-1-23/2020-02 април 2020. године С м е д е р е в о       На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана...

Наредба о забрани боравка у свим парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт

Република СрбијаГРАД СМЕДЕРЕВОГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕБрој: 87-1-9/2020-02 март 2020. годинеС м е д е р е в о   На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана 41.став 4. Закона о...

Забрањује се окупљање више од 5 (пет) људи како би се спречилo ширење вируса COVID-19

Република Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: 87-1-8/2020-02 март 2020. године С м е д е р е в о     На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана 41.став...

НАРЕДБA У потпуности се забрањује рад: пијачне продаје, тржних центара, бутика, рад свих угоститељских објеката на територији града Смедерева, објеката за забаву и игру, објеката за игре на срећу као….

Република Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: 87-1-8/2020-02 март 2020. године С м е д е р е в о       На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана...