Седница је почела у 14,00 часова

Седници је председавала др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба.

Седници су присуствовали:

1.      Дејан Стошић, заменик команданта Градског штаба

2.      Андријана Симоновић-Столић, начелница Штаба

3.      Зоран Томић, секретар Штаба

4.      Милко Мишковић, начелник Градске управе, члан штаба

5.      Владимир Кулагић, директор ЈКП Грејање, члан Штаба

6.      Виолета Максимовић, в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља, чланица Штаба

7.      Јован Беч, в.д. директора ЈКП Паркинг сервис, члан Штаба

8.      Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево, члан Штаба

9.      Др Жељко Смиљанића,заменик директора Опште болнице Свети Лука, члан Штаба,

10.  Срђан Стојковић,в.д. директора ЈКП Водовод, члан штаба

11.  Др Светлана Михић-Јовановић, в.д. директора Дом здравља Смедерево, члан Штаба

12.  Ђорђе Радуловић, командир ватрогасно-спасилачке чете, члан Штаба

13.  Мирослав Илић, начелник Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

14.  Милош  Ђорђевић, в.д. директора Центра за социјални рад

15.  Бојан Теофиловић , председник Скупштине града Смедерева

16.  Анита Кликовац,представник Одељења за ванредне ситуације Смедерево

17.  Тијана Јовановић, Група за ванредне ситуације

Седници оправдано нису присуствовали: Милан Рајић, Александар Симић , Весна Ристић и Саша Обрадовић .

За седницу је утврђен

Дневни ред

1.      РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРОНА ВИРУСА ПОВОДОМ НОВОНАСТАЛОГ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

1.

Др Јасна Аврамовић је отворила седницу Штаба и упознала присутне да на територији града Смедерева нема заражених корона вирусом. Такође је истакла да је Смедеревска Паланка у потпутности забранила рад угоститељских објеката. С обзиром да је град Смедерево донео Одлуку да угоститељски објекти раде од 08,00 до 20,00 часова, остаје при својој одлуци до доношења Уредба Владе.

Др Јасна Аврамовић је дала предлог за дезинфекцију улица и донела Закључак којим је одредила надлежне органе који ће прикупити информације о томе.

На предлог команданта Штаба, др Јасне Аврамовић, Градски штаб је једногласно донео

***

ЗАКЉУЧАК

1.      Задужује се др Жељко Смиљанић, Општа болница ,, Свети  Лука” Смедерево да контактира Министарство здравља у вези дезинфекције улица.

 

Задужује се Андријана Симоновић Столић, начелница Штаба да контактира Завод за биоциде у  вези дезинфекције улица.

 

2.      Задужује се директор ЈКП,, Грејање” да искључи грејање у свим установама које су престале са радом у току ванредног стања.

 

3.      Задужује се начелник Градске управе града Смедерева да у случају потребе стави на располагање једно возило Црвеном крсту.

 

Задужује се в.д. директора Центра за социјални рад да у случају потребе стави на располагање једно возило Црвеном крсту

 

4.      Задужује се Андријана Симоновић Столић, Одељење за ванредне ситуације Смедерево да контактира Добровољно ватрогасно друштво у вези волонтерског рада у Црвеном крсту и пружања помоћи старим лицима у току трајања ванредног стања.

 

5.      Задужује се секретар Црвеног крста да објави оглас за ангажовање 10 (десет) волонтера који ће проћи обуку за пружање помоћи у току ванредног стања.

 

6.      Задужује се Црвени крст да пружи услуге народне кухиње у току трајања ванредног стања све до решавања спора са досадашњим пружаоцем услуга.

 

Задужује се Центар за социјални рад да достави Црвеном крсту списак корисника народне кухиње.

 

7.      Задужује се начелник Градске управе града Смедерева да поред Закључка Градског штаба, број 87-1-2/2020-02 од 16.марта 2020.године  који се односи на рад од куће старијим лицима од 60 година и лицима са хроничним и малигним обољењима, такође омогући једном од родитеља који имају децу до 12 година да остану код куће а нема ко да их чува уз потврду или изјаву.

 

 

***

ДОПУНУ ОДЛУКЕ

  

која се односи на ограничавање радног времена свих угоститељских објеката( ресторана, кафића , барова и осталих угоститељских објеката) на територији града Смедерева од 08,00 до 20,00 часова. У угоститељским објектима током радног времена дозвољено је присуство највише 50 (педесет) особа, заједно са особљем објеката.

У угоститељском објекту размак између особа мора бити најмање 2м, а за 1 (једно) лице које борави у објекту мора бити обезбеђен простор од 4 м2 .

Власници угоститељских објеката су у обавези да испред објекта назначе укупан број лица која могу боравити истовремено унутар објекта.

 

Седница је завршена у 15, 30 часова

 

Број: 87-1-3/2020-02

У Смедереву, 17. марта 2020.године

 

ЗАПИСНИЧАР                                                                  КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА

Тијана Јовановић                                                                           Др Јасна Аврамовић