Седница је почела у 10,00 часова

Седници је председавала др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба.

Седници су присуствовали:

 1. Дејан Стошић, заменик команданта Градског штаба
 2. Андријана Симоновић-Столић, начелница Штаба
 3. Зоран Томић, секретар Штаба
 4. Милко Мишковић, начелник Градске управе, члан штаба
 5. Владимир Кулагић, директор ЈКП Грејање, члан Штаба
 6. Виолета Максимовић, в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља, чланица Штаба
 7. Јован Беч, в.д. директора ЈКП Паркинг сервис, члан Штаба
 8. Уместо Томислава Живановић, секретара Црвеног крста Смедерево, члана Штаба, седници је присуствовао Саша Тошевски
 9. Др Жељко Смиљанића,заменик директора Опште болнице Свети Лука, члан Штаба,
 10. Срђан Стојковић,в.д. директора ЈКП Водовод, члан штаба
 11. Милан рајић, директор ЕПС-а, члан Штаба
 12. Александар Симић, Србијаводе, члан Штаба
 13. Саша Обрадовић,МУП, члан Штаба
 14. Др Светлана Михић-Јовановић, в.д. директора Дом здравља Смедерево, члан Штаба
 15. Ђорђе Радуловић, командир ватрогасно-спасилачке чете, члан Штаба
 16. Мирослав Илић, начелник Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције
 17. Милош Ђорђевић, в.д. директора Центра за социјални рад
 18. Бојан Теофиловић , председник Скупштине града Смедерева
 19. Бранче Стојановић, заменик председника Скупштине града Смедерева
 20. Тијана Јовановић, Група за ванредне ситуације

 

Седници оправдано нису присуствовали: Весна Ристић.

 

За седницу је утврђен

Дневни ред

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРОНА ВИРУСА ПОВОДОМ НОВОНАСТАЛОГ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

1.

Др Јасна Аврамовић је отворила седницу Штаба и упознала присутне да на територији града Смедерева нема заражених корона вирусом. Такође је истакла да они који су се данас тестирали да су сви негативни на корона вирус.

МУП, Саша Обрадовић, је истакао донету Одлуку у вези забране кретања старијих лица од 65 година после 10:00 сати и забрану кретања целокупног становништва од 20,00 до 05,00 сати. За грађане који раде по сменама нема никаквих смерница и да ће при долажењу до нових података обавестити Групу за ванредне ситуацији што је и у чинио у 13 и 10 сати да се фирме које раде сменски могу јавити са сајт Привредне коморе где ће добити потребна упуства.

На предлог команданта Штаба, др Јасне Аврамовић, Градски штаб је једногласно донео

***

ЗАКЉУЧАК

 1. На основу прикупљених података које су скупили др Жељко Смиљанић и Андријана Симоновић Столић одлучено је да за сада не постоји потреба дезинфекције улица.

 

Задужује се ЈКП Зеленило и гробља да настави као и до сада редовно прање улица

 

 1. Андријана Симоновић Столић је доставила податак да Добровољно ватрогасно друштво располаже са 8 добровољаца који би могли да се ставе на располагање Црвеном крсту Смедерево.

 

 1. Задужује се Одељење за финансије и локалну пореску администарцију да набави 200 литара ПЕРAЛ С средста за потребе дезинфекције објеката Градске управе Смедерево

 

Задужује се Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке да набави 200 литара ПЕРAЛ С средста за потребе дезинфекције објеката Градске управе Смедерево

 

 1. Задужује се Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције да пошаље обавештење свим угоститељским објектима како би ускладили радно време са наведеним препорукама полицијског часа. Полицијски час важи од 20,00 до 05,00 часова.

 

 1. Задужује се Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове да пошаље упуство за појачану хигијену радног простора које се налази у прилогу свим управницима и професионалним управницима зграда.Такође за набавку дезинфекционог средства предложити ПЕРАЛ С.

 

Седница је завршена у 11, 40 часова

 

Број: 87-1-4/2020-02

У Смедереву, 18. марта 2020.године

 

 

ЗАПИСНИЧАР                                                                  КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА

 

 

 Тијана Јовановић                                                                           Др Јасна Аврамовић