Центар за социјални рад Смедерево предузео је све неопходне мере заштите и активности, како би се на адекватан начин одговорило потребама корисника услуга и заштитили запослени од COVID-19.

 Од проглашења ванредног стања, у Ценрту за социјални рад, предузете су следеће активности: 

  1. У период од 16. до 18. марта 2020. године, укупно је 57 корисника једнократне новчане помоћи подигло на благајни Центра новчана средства.
  2. На основу података добијених из кол центра Црвеног крста Смедерево, ступљено је у контакт са више од 50 особа, које су између осталог упућене на који начин да реше одређене проблеме, а упућени су и на институције које могу да дају одговоре на њихова питања;
  3. Телефонским позивом и путем електронске поште контактирано је више од 100 особа којима пружене тражене информације, дата упутства и одговори;
  4. У сарадњи са Црвеним крстом, дана 18. марта 2020. године, подељено је 35 оброка народне кухиње и то приликом обиласка 28 породица;
  5. У току наредних дана планира се испорука топлог оброка социјално угорженом становништву – корисницима народне кухиње, као и обилазак лица старијих од 65 година, а којима је неопходна помоћ.