Седница је почела у 11,00 часова

Седници је председавала др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба.

Седници су присуствовали:

 1. Дејан Стошић, заменик команданта Градског штаба
 2. Андријана Симоновић-Столић, начелница Штаба
 3. Зоран Томић, секретар Штаба
 4. Милко Мишковић, начелник Градске управе, члан штаба
 5. Владимир Кулагић, директор ЈКП Грејање, члан Штаба
 6. Виолета Максимовић, в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља, чланица Штаба
 7. Јован Беч, в.д. директора ЈКП Паркинг сервис, члан Штаба
 8. Уместо Томислава Живановић, секретара Црвеног крста Смедерево, члана Штаба, седници је присуствовао Саша Тошевски
 9. Др Жељко Смиљанића,заменик директора Опште болнице Свети Лука, члан Штаба,
 10. Милан Рајић, директор ЕПС-а, члан Штаба
 11. Уместо Саше Обрадовић,МУП, члана Штаба, седници је присуствовао Ивковић, представник МУП-а
 12. Ђорђе Радуловић, командир ватрогасно-спасилачке чете, члан Штаба
 13. Мирослав Илић, начелник Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције
 14. Анита Кликовац,представник Одељења за ванредне ситуације Смедерево
 15. Јадранка Вуковић, в.д. начелник Одељења за ванредне ситуације Смедерево
 16. Милош Ђорђевић, в.д. директора Центра за социјални рад
 17. Бојан Теофиловић , председник Скупштине града Смедерева
 18. Бранче Стојановић, заменик председника Скупштине града Смедерева
 19. Јован Ђокић, ГСА
 20. Славица Ботић, Апотека
 21. Тијана Јовановић, Група за ванредне ситуације

 

Седници оправдано нису присуствовали: Срђан Стојковић, др Светлана Михић Јовановић, Александар Симић и Весна Ристић

 

За седницу је утврђен

Дневни ред

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРОНА ВИРУСА ПОВОДОМ НОВОНАСТАЛОГ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

1.

Др Јасна Аврамовић је отворила седницу Штаба. Дала је предлог да се у  Кабинету Градске управе града Смедерева направи распоред за дежурање у току трајања ванредног стања. Такође је истакла Закључак Владе који се односи на обуставу рада шалтера у органима државне управе, Аутономне покрајне Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. Ове институције су обавезне да наставак обављања послова наставе путем писане или електронске поште или телефонским путем. Од овог Закључка су изузети ЈП Пошта Србије и шалтери ЈП Електропривреде Србије. Електронска управа ће и даље наставити са радом.

Др Јасна Аврамовић је упознала чланове Штаба да се редовно шаљу Извештаји Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Директорка апотеке, Славица Ботић је истакла да апотека нема несташице лекова и да се маске набављају.

Жељко Смиљанића,заменик директора Опште болнице Свети Лука је упознао Штаб да постоје четири улаза у Општу болницу, а то су: дијализни, ургентни, главни и хитна помоћ. На сваком улазу постоји обезбеђење и медицинска сестра која врши дезинфекцију приликом улаза.

Виолета Максимовић, в.д директора ЈКП Зеленило и гробља је истакла да се редовно и чешће перу улице на територији града Смедерева.

Представник Муп-а је упознао Штаб да је прва ноћ полицијског часа на територији града Смедерева прошла без икаквих проблема и да су грађани савесни и да поштују Одлуку Министарства.

На предлог команданта Штаба, др Јасне Аврамовић, Градски штаб је једногласно донео

***

ЗАКЉУЧАК

 1. Задужује се Одсек за месне заједнице да пошаље Захтев свим председницима месних канцеларија како би доставили списак грађана преко 70 година којима је потребна помоћ у достави намирница а немају ни једног члана домаћинства који би им у томе помогао.

 

 1. Задужује се Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинске-правне послове да пошаље захтев свим управницима и професионалним управницим зграда да доставе списак станара који су старији од 65. година а којима је потребна помоћ у достави намирница, а који су сами и без подршке чланова домаћинства. Такође тражити информацију да ли су кренули са дезинфекцијом зграда и да ли имају довољно дезинфекционих средстава.

 

 1. Задужује се Градска стамбена агенција да врши редовну и комплетну дезинфекцију зграда које имају у својој надлежности.

 

 1. Задужују се сва јавна предузећа и установе да из својих средстава набаве најмање једну пумпу са којом би вршили дезинфекцију свог објекта.

 

 1. Задужује се Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке да набави 800 литара ПЕРAЛ С средста за потребе дезинфекције објеката Градске управе Смедерево

       Задужује се Одељење за финансије и локалну пореску администарцију да набави 800 литара ПЕРAЛ С средста за потребе дезинфекције објеката Градске управе Смедерево

 

 1. ЈКП Паркинг сервис је донео одлуку да гаража затвореног типа код Амана буде гаража отвореног типа где ће се паркинг место уплаћивати смс поруком.

 

 1. Задужује се Огранак Електродистрибуције Смедерево да редукује рад шалтера и да обавести грађане путем средства јавног информисања који је шалтер у раду у току трајања ванредног стања

 

Седница је завршена у 12,00 часова

 

Број: 87-1-5/2020-02

У Смедереву, 19. марта 2020.године

 

ЗАПИСНИЧАР                                                                  КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА

Тијана Јовановић                                                             Др Јасна Аврамовић