Седница је почела у 11,30 часова

Седници је председавала др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба.

Седници су присуствовали:

 1. Дејан Стошић, заменик команданта Градског штаба
 2. Андријана Симоновић-Столић, начелница Штаба
 3. Зоран Томић, секретар Штаба
 4. Милко Мишковић, начелник Градске управе, члан штаба
 5. Владимир Кулагић, директор ЈКП Грејање, члан Штаба
 6. Виолета Максимовић, в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља, чланица Штаба
 7. Јован Беч, в.д. директора ЈКП Паркинг сервис, члан Штаба
 8. Томислав Живановић, секретара Црвеног крста Смедерево, члана Штаба
 9. Др Жељко Смиљанића,заменик директора Опште болнице Свети Лука, члан Штаба,
 10. Милан Рајић, директор ЕПС-а, члан Штаба
 11. Сашa Обрадовић,МУП,  члана Штаба
 12. Срђан Стојковић, в.д. директора ЈКП Водовод
 13. Ђорђе Радуловић, командир ватрогасно-спасилачке чете, члан Штаба
 14. Мирослав Илић, начелник Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције
 15. Анита Кликовац,представник Одељења за ванредне ситуације Смедерево
 16. Милош Ђорђевић, в.д. директора Центра за социјални рад
 17. Бојан Теофиловић , председник Скупштине града Смедерева
 18. Бранче Стојановић, заменик председника Скупштине града Смедерева
 19. Јован Ђокић, ГСА
 20. Тијана Јовановић, Група за ванредне ситуације

 

Седници оправдано нису присуствовали:, др Светлана Михић Јовановић, Александар Симић и Весна Ристић.

 

За седницу је утврђен

Дневни ред

 

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРОНА ВИРУСА ПОВОДОМ НОВОНАСТАЛОГ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Др Јасна Аврамовић је отворила седницу Штаба. Истакла је да су сви узорци који су тестирани на корона вирус негативни.

Виолета Mаксимовић је истакла да ЈКП Зеленило и гробља поседује 3 цистерне, 2 велике и 1 малу.

Саша Обрадовић је рекао да МУП контролише 400 лица и да има поднетих кривичних пријава против особа које не поштују мере.

Томислав Живановић је обавестио Штаб да се активности Црвеног крста редовно одвијају, да набављају животне намирнице и да се у Малој Крсни налазе 100 пакета хране и 100 пакета хигијене.

***

ЗАКЉУЧАК

 

 1. Градски штаб за ванредне ситуације је изгласао да се стручном-оперативном тиму за праћење ситуације на територији града Смедерева у вези корона вируса, придружује још три члана, а то су Дејан Миленковић, Јована Лукић и Драган Станић.

 

 1. Налаже се Бранчету Стојановићу и Виолети Максимовић да се распитају о дезинфекционим средствима за дезинфекцију улица.

 

 1. Налаже се Бранчету Стојановићу да у договору са ЈКП Зеленилом, ЈКП Паркинг сервисом, ЈКП Водоводом, ЈП Грејањем, Градском стамбеном агенцијом да направи радну групу како би се организовала обука и реализовала дезинфекција свих улаза зграда на територија града Смедерева.

 

 1. Налаже се начелнику Градске управе града Смедерева да обезбеди маске за своје раднике по приоритетима.

Налаже  се свим јавним предузећима и установама да обезбедe маске за своје раднике по приоритетима.

 

 1. Налаже се граду Смедереву да обезбеди средства за набавку прскалица, опреме и дезинфекционих средства за дезинфекцију свих зграда.

 

 1. Налаже се граду Смедереву да обезбеди средства за набавку 150 пакета хране и 150 пакета хигијене за потребе Црвеног крста.

Налаже се Драгану Станићу да у сарадњи са секретаром Црвеног крста и директором  Центра за социјални рад нађе могућност дистрибуције пакета.

 

 1. Налаже се граду Смедереву да обезбеди гориво за возила која су активирана за помоћ Црвеном крсту.

 

 1. Налаже се директору ЈП Грејање да по потреби греје у установама које су престале са радом у току ванредног стања.

 

 Седница је завршена у 12,50 часова

 

Број: 87-1-6/2020-02

У Смедереву, 20. марта 2020.године

 

ЗАПИСНИЧАР                                                                  КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА

 Тијана Јовановић                                                                           Др Јасна Аврамовић