Корисници се за помоћ могу обратити путем редовних и дежурних телефона и путем мејла службама центра за социјални рад.

Мејлови су следећи:
smederevo.csr@minrzs.gov.rs

centarzasocijalniradsmederevo@gmail.com

Телефони су следећи:
Питања и одговори радним даном од 7:00 до 15:00.
672-738, 672-739, 672-740,
672-741, 672-742, 672-450,

Након радног времена и викендом телефон:
065/84-20-875