Радно време Дома Здравља Смедерево по инструкцији Министарства од 7 до 18.

ОСОБЕ ПОД ЗДРАВСТВЕНИМ НАДЗОРОМ МОРАЈУ ДА СЕ ЈАВЕ НА ОВЕ БРОЈЕВЕ ТЕЛЕФОНА
КАКО БИ ДОБИЛИ СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОРОНА ВИРУСА

Респираторни центар:

062 882 5921 – од 0 до 24
062 882 5923 – од 0 до 24
062 882 5924 – од 0 до 24
026 461 2046 – од 7 до 18

Општа медицина:

026 240 500 – од 7 до 18
062 806 2179 – од 7 до 18
069 854 8870 – од 7 до 18

Дечији диспанзер :

069 854 8521 – од 0 до 24