Република Србија

ГРАД СМЕДЕРЕВО

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 87-1-8/2020-02

  1. март 2020. године

С м е д е р е в о

 

 

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник  РС”, број 87/2018), Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева, на својој 129. телефонској седници, одржаној 21. марта 2020. године, доноси

 

НАРЕДБУ

 

            Забрањује се окупљање више од 5 (пет) људи како би се спречилo ширење вируса  COVID-19,  уз поштовање мера заштите и препорука  Владе Републике Србије.

 

 

КОМАНДАНТ

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 Др Јасна Аврамовић