Састанак је почео у 09,20 сати.

Састанак је отворила др јасна Аврамовић, командант градског штаба за ванредне ситуације. Тема штаба је била одржавање хигијене хаустора – улаза зграда. Дејан Миленковић, члан Градског већа је упознао чланове стручног оперативног тима да извршена дезинфекција 250 улаза зграда, извршила се дезинфекција врата, подова, лифта, степеништа ка подруму и степеништа ка првом спрату. Такође је извршена дезинфекција појединих аутобуских стајалишта. Остало је још 120 зграда за дезинфекцију и од понедељка ће се вршити редовно дезинфиковање.

Директор ЈКП Водовода, Срђан Стојковић је нагласио да може да достигне производњу натријум-хлорида до 1 кг и да може достављати грађанима преко месних заједница.

Директорка ЈКП Зеленило и гробља, Виолета Максимовић је обавестила стручно оперативни тим да редвоно врши прање улица и да поседује 2 велике и 1 малу цистерну.

***

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Налаже се граду Смедереву да купи одређени број пумпи (20) за потребе дезинфекције зграда.
  2. Налаже се граду Смедереву да купи одређени број заштитних одела за дезинфекцију.
  3. На сатанку стручно оперативне групе одлучило се да се цели ходници зграда дезинфикују
  4. Налаже се Срђану Стојковићу, директору ЈКП Водовод да достигне производњу натријум-хлорида до 1 кг, а да тиме не угрози производњу
  5. Налаже се Срђану Стојковићу, директору ЈКП Водовод да преко председника месних заједница и месних канцеларија организује расподелу натријум-хлорида
  6. Налаже се граду Смедереву да купи 5 тона соли за производњу натријум-хлорида.
  7. Налаже се Бранчету Стојановићу да сарадњи са чланицом већа за пољопривреду Јованом Лукић спроведе анкету који председници месних заједница и месних канцеларија могу обезбедити аутомизере

 

***

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавају се грађани на територији града Смедерева да ће ЈКП Водовод у сарадњи са председницима месних заједница и шефовима месних канцеларија дистрибуирати дезинфикационо средство за дезинфекцију дворишта.

 

 

Број: 87-1-10/2020-02

У Смедереву, 22. марта 2020.године

 

ЗАПИСНИЧАР                                                                  КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА                                                                 

Тијана Јовановић                                                                           Др Јасна Аврамовић