Република Србија

ГРАД СМЕДЕРЕВО

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 87-1-10/2020-02

  1. март 2020. године

С м е д е р е в о

 

 

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник  РС”, број 87/2018), Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева, на састанку стручно оперативног тима, одржаног 22. марта 2020. године, доноси

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавају се грађани на територији града Смедерева да ће ЈКП Водовод у сарадњи са председницима месних заједница и шефовима месних канцеларија дистрибуирати дезинфикационо средство за дезинфекцију дворишта.

 

КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 Др Јасна Аврамовић