У циљу примене Уредбе о изменама и допунама мера за време ванредног стања у области превоза путника у друмском саобраћају у наставку вас обавештавамо о процедури која се односи на пријаву запослених који имају радну обавезу за време полицијског часа као и о могућности успостављања линија градског и приградског превоза за време трајања ванредног стања:

 

1. Привредни субјекти пријављују, преко Министарства привреде, МУПу своје запослене који имају радну обавезу за време полицијског часа;
2. По добијању дозволе МУПа , привредни субјекат се обраћа граду Смедереву са исказаном и образложеном потребом за превоз својих запослених (наводи број запослених, полазно и завршно одредиште и време поласка и одласка);
3. мејл за пријаву је vanredni.prevoz@smederevo.org.rs;
4. град Смедерево се обраћа Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за добијање претходне сагласности;
5. Претходна сагласност Министарства се може издати уз услов да привредни субјекат који ће вршити превоз путника добије дозволу за возача од МУПа за кретање у време полицијског часа и када их обавести о одобреној рути превоза и терминима.
6. Превозник се преко Министарства привреде обраћа МУПу и ако добије дозволу за кретање у време полицијског часа може да организује превоз.

 

На овај начин и запослени и возач имају дозволу МУПа за кретање у време полицијског часа, а сама линија превоза има дозволу Града и сагласност Министарства.

 

НАПОМЕНА: Приоритет у добијању дозвола имаће превоз медицинског и немедицинског особља и превоз запослених лица у комуналним службама чије је функционисање неопходно.