Република Србија

ГРАД СМЕДЕРЕВО

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 87-1-15/2020-02

  1. март 2020. године

С м е д е р е в о

 

 

 

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник  РС”, број 87/2018), Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева, на својој 135. седници, одржаној 26. марта 2020. године, доноси

 

 ЗАКЉУЧАК

 

  1. Налаже се Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке:
    – да прибави најмање 3 понуде са утврђеном ценом намирница, са и без амбалаже, и са роком испоруке истих.

 

  1. Садржај намирница: 1 л уља, 1кг шећера, 1кг брашна, 1кг кекса, 1 конзерва сардине или месног нареска, 1 л млека, 2 кутије чаја, 1 сапун, 500 мл шампона, 500 мл детерџента за судове, 1кг јабука, 2 кесице супе и тестенина 400 гр.

 

  1. Након прибављених понуда доставити  исте на  разматрање Градском штабу за ванредне ситуације након чега ће Градски штаб донети одлуку о покретању јавне набавке.

 

Закључак доставити: Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке, Групи за ванредне ситуације, документацији и архиви.

 

КОМАНДАНТ

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Др Јасна Аврамовић