Седница је почела у 13,00 часова

Седници је председавала др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба.

Седници су присуствовали:

 1. Дејан Стошић, заменик команданта Градског штаба
 2. Андријана Симоновић-Столић, начелница Штаба
 3. Милко Мишковић, начелник Градске управе, члан штаба
 4. Владимир Кулагић, директор ЈКП Грејање, члан Штаба
 5. Милан Рајић, директор ЕПС-а, члан Штаба
 6. Срђан Стојковић, члан Штаба, в.д.директора ЈКП Водовод
 7. Томислав Живановића, секретара Црвеног крста Смедерево, члан Штаба
 8. Уместо Ђорђета Радуловића, командир ватрогасно-спасилачке чете, члан Штаба седници је присуствовао Милан Ристић
 9. Јован Беч, в.д директора ЈКП Паркинг сервис, члан Штаба
 10. Виолета Максимовић, В.Д. директора ЈКП Зеленило и гробља, члан Штаба
 11. Саша Обрадовића, начелник Одељења полиције ПУ Смедерево, члан Штаба,
 12. Бојан Теофиловић, председник Скупштине града Смедерева
 13. Анита Кликовац,представник Одељења за ванредне ситуације Смедерево
 14. Бранче Стојановић, заменик председника Скупштине
 15. Милош Ђорђевић, В.Д. директора Центар за социјални рад
 16. Тијана Јовановић, Група за ванредне ситуације

 

Седници оправдано нису присуствовали: Александар Симић, Зоран Томић, др. Светлана Михић Јовановић

Своје присуство нису оправдали: др. Жељко Смиљанић

За седницу је утврђен

Дневни ред

 1. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊА КОРОНА ВИРУСА
 2. НАБАВКА 20.000 ПАКЕТА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ СА ПРИМАЊИМА НИЖИМ ОД 30.000 ДИНАРА И ЗА ЛИЦА СТАРИЈА ОД 65 ГОДИНА
 3. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ТРОШКОВА ЛЕКАРИМА, ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА ПО ДОБИЈАЊУ САГЛАСНОСТИ НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА
 4. НАБАВКА 4.000 ЗАШТИТНИХ МАСКИ ЗА ПОТРЕБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И МЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА
 5. РАЗНО

 

Др Јасна Аврамовић је отворила седницу Штаба. Расправљало се о дневном реду. Отворила је дискусију о набавци 20.000 пакета за пензионере.

Др Јасна Аврамовић је предложила Закључак члановима Штаба, да град                   Смедерево крене у поступак набавке 20.000 пакета за пензионере са примањима нижим од 30.000 динара и ставила је на гласање. Рекла је да су два за а остали против, међутим чланови Штаба су дискутовали и Милко Мишковић и Јован Беч су рекли да су сви сагласни да се набаве пакети али сам поступак набавке није добро дефинисан. Чланови Градског Штаба се нису сложили са начином реализације и набавке пакета већ су предложили следећи Закључак: да се задужи Одсек за јавне набавке да прибави најмање 3 понуде са утврђеном ценом намирница за пакете, са или без амбалаже, роком испоруке и да их достави Градском штабу на разматрање о чему ће Градски штаб донети одлуку о покретању јавне набавке. Закључак је изгласан, 11 сагласних, 2 уздржана, а то су др. Јасна Аврамовић и представник МУП-а.

Чланови штаба су упознати са саставом намирница: 1л уља, 1кг брашна, 1кг шећера, 1кг кекса, 1 конзерва сардине или месног нарезка, 1л млека, 2 кутије чаја, 1 сапун, 500мл шампона, 500 мл детерџента за судове, 1кг јабука, 2 кесице супе и 400гр тестенине.

Дејан Стошић је захтевао појединачну цену намирница пакета које су делили Црвени крст. Закључком Градског штаба за ванредне ситуације Црвени крст је добио задужење да достави цену и садржај пакета.

Др. Јасна Аврамовић је истакла да се редовно врши дезинфекција зграда и да свако јавно предузеће обавља свој део предвиђеног посла. Такође је рекла да кол центар Црвеног крста добро функционише и да је данас било 103 позива информативног карактера.

Бранче Стојановић је истакао да дезинфекционо средство буде разблажено како би се избегли негативни ефекти.

Срђан Стојковић в.д. директора ЈКП Водовод је истакао да је снабдевање града водом у реду. Такође је нагласио да је била подела натријум хипохлорита.

Чланови штаба су разматрали да се за дезинфекциона средства набаве контејнери од 1.000 литара, било донацијама или куповином. Предложили су да се контактира Фрувита

***

ЗАКЉУЧАК

 1. Налаже се Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке:

– да прибави најмање 3 понуде са утврђеном ценом намирница, са и без амбалаже, и са роком испоруке истих.

Садржај намирница: 1 л уља, 1кг шећера, 1кг брашна, 1кг кекса, 1 конзерва сардине или месног нареска, 1 л млека, 2 кутије чаја, 1 сапун, 500 мл шампона, 500 мл детерџента за судове, 1кг јабука, 2 кесице супе и тестенина 400 гр.

Након прибављених понуда  доставити  исте на  разматрање Градском штабу за ванредне ситуације након чега ће Градски штаб донети одлуку о покретању јавне набавке.

 

 1. Налаже се Бранчету Стојановићу да се информише о набавци или позајмици контејнера од 1000 л за натријум хипохлорит, по могућству контактирати компанију ФРУВИТА.

 

 1. Налаже се Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке и Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију:

– да обезбедe трошкове превоза лекарима и здравственим радницима по добијању сагласности надлежног Министарства.

 

 1. Налаже се Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке и Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију:

– да набаве 4000 заштитних маски за потребе месних заједница и месних канцеларија које ће поделити волонтерима по списку које су доставили.

 

Седница је завршена у 15,10 часова

 

Број: 87-1-15/2020-02

У Смедереву, 26. марта 2020.године

 

ЗАПИСНИЧАР                                                                  КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА

 

 

 Тијана Јовановић                                                                           Др Јасна Аврамовић