• ЗАХТЕВИ се подносе у складу са Упутством за подношење захтева за остваривање права на дечији додатак које је објављено на сајту Града (најбоље пет дана пре истека рока важења решења)

stab.smederevo.org.rs

 

  • ИСПЛАТАКорисницима права на  дечији додатак, којима право истиче 15.3.2020. године и касније, а надлежни орган није одлучио о даљем коришћењу права, продужава се даља исплата права на основу раније донетих решења, најдуже  3 месеца, односно док траје ванредно стање.