Обавештавамо вас да је град Смедерево почев од дана 31.03.2020. године омогућио обављање посебног линијског превоза путника на територији града Смедерева превознику СП „Ласта“ а.д. Београд, на следећим линијама:

 

  • Линија број 1. – Добри До-Михајловац-Врбовац-Раља-Смедерево
  • Линија број 2. – Луњевац-Биновац-Колари-Липе-Смедерево
  • Линија број 3. – Бадљевица-Друговац-Ландол-Смедерево
  • Линија број 4. – Удовице-Сеоне-Смедерево
  • Линија број 5. – Сараорци-Лугавчина-Осипаоница-Скобаљ-Мала Крсна-Враново-Радинац-Смедерево
  • Линија број 6. – Мало Орашје–Водањ-Петријево-Смедерево
  • Линија број 7. – Вучак-Царина-Ковачићево-Смедерево
  • Линија број 8. – Смедерево-Београд- Смедерево (*међуградска линија)

 

Полазак са почетних станица је у 6 часова, повратак из Смедерева у 7 часова, затим полазак у 14 часова са почетних станица, повратак из Смедерева у 15 часова и полазак у 18 часова са почетних станица и повратак из Смедерева у 19 часова. Први обрт служио би за довоз радника ангажованих у I смени (радно време од 07h до 15h), а други обрт за превоз запослених који имају 12 часовно радно време, и раде од 07h до 19h, односно од 19h до 07h.

 

РЕД ВОЖЊЕ ЗА ЛИНИЈУ СМЕДЕРЕВО – БЕОГРАД

Поласци из Смедерева: 05:20 ; 07:40 ; 17:20 ; 19:40 .

Поласци из Београда: 06:30 ; 09:00 ; 18:30 ; 21:00 .

 

 

НАПОМЕНА: Наведене линије користиће се искључиво ради реализације радних задатака приоритетног медицинског и немедицинског особља, које је запослено у здравственим установама, запослених лица у комуналним службама, чије функционисање је неопходно и није мoгyћe обављати од кyћe, као и запослених за обављање свих других послова, који су у функцији обезбеђивања здравља и безбедности грађана PC.