Седница је почела у 09,00 часова

Седници је председавала др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба.

Седници су присуствовали:

 1. Дејан Стошић, заменик команданта Градског штаба
 2. Андријана Симоновић-Столић, начелница Штаба
 3. Милко Мишковић, начелник Градске управе, члан штаба
 4. Др Жељко Смиљанић, заменик директора болнице Св Лука смедерево, члан штаба
 5. Владимир Кулагић, директор ЈКП Грејање, члан Штаба
 6. Милан Рајић, директор ЕПС-а, члан Штаба
 7. Срђан Стојковић, в.д.директора ЈКП Водовод, члан Штаба
 8. Уместо Ђорђета Радуловића, командир ватрогасно-спасилачке чете, члан Штаба седници је присуствовао Милан Ристић
 9. Јован Беч, в.д директора ЈКП Паркинг сервис, члан Штаба
 10. Виолета Максимовић, В.Д. директора ЈКП Зеленило и гробља, члан Штаба
 11. Бојан Теофиловић, председник Скупштине града Смедерева
 12. Анита Кликовац,представник Одељења за ванредне ситуације Смедерево
 13. Бранче Стојановић, заменик председника Скупштине
 14. Милош Ђорђевић, В.Д. директора Центар за социјални рад
 15. Mарко Живковић, Група за саобраћај
 16. Тијана Јовановић, Група за ванредне ситуације

 

Седници оправдано нису присуствовали: Зоран Томић, др. Светлана Михић Јовановић.

Своје присуство нису оправдали: Томислав Живановића, Саша Обрадовић и Александар Симић .

За седницу је утврђен

Дневни ред

 

 1. Разматрање Уредбе о превозу радника и здравствених радника
 2. Разматрање о дистрибуцији средства за дезинфекцију, натријум хипохлорита
 3. Разматрање о предузетим мера за спречавање ширења корона вируса
 4. Разно                                                                                                                                                                                                    

 

Др Јасна Аврамовић је отворила седницу Штаба. Нагласила је да се стигла Уредба о организовању превоза за раднике и здравствене раднике. Рекла да је потребно да се провери одлука Владе Републике Србије у вези затварања кладионица.

Упознала је штаб да је подељено 100, 150 и 400 пакета хране и хигијене. 400 пакета је додељено сеоским месним заједницама, 270 подељено, а остало је јосш 110.

Бранче Стојановић је уппознао штаб да је потребно обратити се Министарству пољопривреде ради тражења дозволе кретања пољопривредних произвођача за време полицијског часа.

Срђан Стојковић, в.д. директора ЈКП Водовод је рекао да ће се разблажени хипохлорит делити централизовано, из једног места.

Виолета Максимовић, в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља је рекла да се врши дезинфекција улица, нормално ради азил за псе и чистоће.

Др. Јасна Аврамовић је рекла да је стигло 4.000 рукавица, од тога 1.000 иду волонтерима а остала се налазе у Градској управи.

Милош Ђорђевић, в.д. диркетора Центра за социјални рад је истакао да раде са смањеним капацитетом, али постижу редован посао.

Јован Беч, в.д. директора ЈКП Паркинг сервис је упознао штаб да јавно предузеће добро функционише, раде сигнализациу, крпљење улица и да радници имају довољно заштитних средстава..

Андријана Симоновић Столић је истакла да је достављена табела Црвеном крсту која се односи на информације о волонтерима.

 

***

ЗАКЉУЧАК

 

 1. Налаже се Гордани Вујовић да врши расподелу рукавица волонтерима месних заједница и месних канцеларија.
 2. Сва јавна предузећа могу да користе заплељено гориво, у количини од 16 тона. Гориво може да се користи само ако је маркирано.
 3. Забрањује се рад свим пијацама укључујући и млечну пијацу. Продавнице прехрамбрених намирница, продавнице хигијене, продавнице ХТЗ опреме, рибарнице и пољопривредне апотеке у оквиру пијаца могу радити.
 4. Налаже се ЈКП Зеленило и гробља да и даље настави са дезинфекцијом улица натријум-хипохлорита у концетрацији 1 према 9.
 5. Задужује се Марко Живковић, да у сарадњи са начелником Градске управе и директором Ласте донесу Одлуку о посебном линијском превозу путника у току ванредног стања.
 6. Налаже се ЈКП Водовод да настави дистрибуцију дезинфакционих средстава јавним предузећима, Дому здравља, болници, ГСА, ЈКП Зеленило и гробља, чиме дезинфикују површине, објекте у њиховој надлежности.
 7. Ставља се ван снаге Закључак који се односи да ЈКП Водовод дистрибуира дезинфекционо средство месним заједницама и месним канцеларијама по 1 литар.

 

 

 

Седница је завршена у 09,50 часова

 

Број: 87-1-16/2020-02

У Смедереву, 30. марта 2020.године

 

ЗАПИСНИЧАР                                                                  КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА

 

 Тијана Јовановић                                                                           Др Јасна Аврамовић