На основу Закључка Градског штаба за ванредне ситуације града Смедерева, број: 87-1-20/2020-02 од 6. априла 2020. године,

 

ОБАВЕШТАВАМО

 

јавност да се физичка лица која су непосредно договорила помоћ са другим физичким лицима којима је та помоћ потребна, а ради добијања потребних информација и инструкција у вези са кретањем у време трајања забране кретања, могу обратити Ивани Гвозденовић, секретару Градског савеза социјално хуманитарних организација Смедерево, сваког радног дана у времену од 8:00 до 13:00 сати.

Број телефона: 026/46-31-536,

Мејл адреса: info@savezosi.org