ЗАПИСНИК

 1. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ОДРЖАНЕ 09. АПРИЛА 2020.ГОДИНЕ

 

Седница је почела у 09:00 часова

Седници је председавала др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба.

Седници су присуствовали:

 1. Дејан Стошић, заменик команданта Градског штаба
 2. Андријана Симоновић-Столић, начелница Штаба
 3. Милко Мишковић, начелник Градске управе, члан Штаба
 4. Уместо Милана Рајића, директор ЕПС-а, члан Штаба, седници је присуствовао Иван Михајловић
 5. Уместо Виолете Максимовић, в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља, члан Штаба седници је присуствовао Мирко Шкрбић
 6. Уместо Александра Симића, Србијаводе, члан Штаба, седници је присуствовао Миодраг Најдановић
 7. Ђорђе Радуловића, командир ватрогасно-спасилачке чете, члан Штаба
 8. Томислав Живановић, секретар Црвеног крста, члан Штаба
 9. Јован Беч, в.д. директора ЈКП Паркинг сервис, члан Штаба
 10. др. Жељко Смиљанић, заменик директора Опште болнице, члан Штаба
 11. Милош Ђорђевић, в.д. директора Центар за социјални рад
 12. Бранче Стојановић, заменик председника Скупштине града Смедерева
 13. Бојан Теофиловић, председник Скупштине града Смедерева
 14. Епидемиолог представник Дома здравља
 15. Весна Ристић, новинар
 16. Тијана Јовановић, Група за ванредне ситуације

 

Седници оправдано нису присуствовали: Зоран Томић, Владимир Кулагић, Срђан Стојковић и Саша Обрадовић.

За седницу је утврђен

 

 

 

Дневни ред

 

 

 1. Разно
 2. Разматрање организације доставе – поделе пакета за пензионере на територији града Смедерева

 

 

1.

Др Јасна Аврамовић је отворила седницу Штаба и упознала чланове штаба са свим пристиглим препорукама и уредбама Министарстава и Владе Републике Србије.

Такође је истакла да фарбаре, гвожђаре раде само онлајн куповина. Рекла је да ће данас стићи донације од 50 скафандера који ће бити подељени Дому здравља и болници. Каизен је такође сашио још 400 маски.

Др Јасна Аврамовић је упознала Штаб да је неопходно да се купи за болницу алкохол као и за градску управу.

Представник ЕПС-а, Иван Михајловић је рекао да су добили препоруку Владе да не врше искључење електричне енергије осим кад је у питању крађа струје.

Дејан Стошић, заменик градоначелника града Смедерева је прочитао Захтев који је упућен градоначелници од стране Градског већа. Тај Захтев се односи на обрађивање земље и решавање проблема производње у пластеницима. Др Јасна Аврамовић је на то одговорила да се све врши у законском року и у складу са препорукама Владе.

2.

            Др Јасна Аврамовић је отворила дискусију у вези поделе пакета за пензионере са примањима испод 30.000 динара. Упознала је Штаб да су достављене 4 понуде:

            – Селект цена пакета 1.092 динара са ПДВ-ом,

            – ДИС цена пакета 1.056 динара са ПДВ-ом,

            – Агробачка цена пакета 1.322 динара са ПДВ-ом,

            – Интеркомерц доо Рача цена пакета 1.044 динара са ПДВ-ом.

            Трговина Ракић није у могућности да достави понуду.

            Најјефтинија понуда је од Интеркомерца доо Рача, 1.044 динара са ПДВ-ом.

            Бојан Теофиловић, председник Скупштине је истакао да је већ подељено 2.000 пакета угроженим лицима, да ће пензионери добити бонус од државе 4.000 динара и да треба чувати стабилност буџета града Смедерева.

            Милко Мишковић, начелник градске управе града Смедерева сложио се са Бојаном Теофиловићем да се одложи куповина пакета док се не сагледају могућности. Такође је истакао да Центар за социјални рад врши дистрибуцију народне кухиње.

            За одлагање куповине пакета док се не сагледају могућности 10 је било за, уздржаних 2 и командант Штаба је био против.

Др Јасна Аврамовић је навела да је буџет града Смедерева стабилан и да има могућности за набавку поменутих пакета.

На предлог комаданта штаба др. Јасне Аврамовић, градски штаб је једногласно донео:

***

ЗАКЉУЧАК

 1. Задужује се Одсек за јавне набавке да болници Свети Лука набави 500 л плус 500 л алкохола као и 200 л за Градску управу града Смедерева.

Задужује се Одељење за финансије и локалну пореску администрацију да купи болници Свети Лука набави 500 л плус 500 л алкохола као и 200 л за Градску управу града Смедерева.

 1. По Закључку Градског штаба, број: 87-1-15/2020-02 од марта 2020. године одлаже се набавка пакета за пензионере са примањима нижим од 30.000 динара све док се не сагледају  све могућности куповине.
 2. Продавнице беле технике, керамике, боја и лакова, фарбаре, стоваришта за сада могу прилагодити свој рад само on line продаји уз придржавање свих прописаних мера и да у радњи не сме бити више од два лица која пакују робу. Свој рад и дистрибуцију требају прилагодити полицијском часу.

 

Седница је завршена у 09:34 часова

 

Број: 87-1-21/2020-02

У Смедереву, 09. априла 2020.године

 

ЗАПИСНИЧАР                                                                  КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА

 

 

 Тијана Јовановић                                                                              Др Јасна Аврамовић