На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број: 021-01-00048/2020-20, 

 

ОБАВЕШТАВАМО

 

јавност да се за добијање потребних информација, инструкција и начину достављања пратеће документације у вези са захтевима који се упућују интерресорној комисији, могу обратити Весни Стојановић, координаторки Интерресорне комисије града Смедерева, сваког радног дана у времену од 800 до 1300 сати, број телефона: 064/84-49-183, мејл адреса: vesna.m.stojanovic@smederevo.org.rs