1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга (ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна дезинфекција руку приликом уласка у салон, обавезна дезинфекција обуће при уласку у салон)

 

2. На улазу у салон мора бити инсталирана дезо баријера (подметач натопљен дезинфекционим средством -хлорнимпрепаратима, препаратиманабазиалкохоласаминимално70% алкохолаилидругимдезинфекционимсредством)

 

3. Приликом отварања и затварања салона, добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, као и под салона. У току радног дана проветравати све просторије што чешће,

 

4. Приликом сваког уласка запослених или корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази од минимално 70% алкохола,

 

5. Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга салона телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом,

 

6. У салону може боравити ограничен бројкорисника, тако да раздаљина између два корисника буде минимум 2 метра (користити сваку другу столицу и сл),

 

7. Приликом рада са корисницима, обавезно је ношење заштитне маске и рукавица,

 

8. Приликом пружања услуга хигијенске неге и улепшавања лица и тела, као и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет кожеодговорна лица салона дужна су да обезбеде да се те услуге пружају под условима и на начин којим се спречава појава и преношење болести, а уколико то није могуће, да такве услуге не пружају,8. Сва опрема и средства за рад, радне површине, нарочито они који се непосредно користе на кориснику (чешљеви, пешкири, маказе, кревети, инструменти у козметичким салонима, итд) морају бити обавезно дезинфиковани након сваке употребе. По могућству користити једнократну папирну или пластичну галантерију, а уколико се користи галантерија од тканине (пешкир, заштитни огртачи за кориснике и сл.) обавезно их користити само за једног корисника,

 

9. Отпадни материјал који настане у раду салона покупити и ставити у једну кесу за ђубре коју треба добро завезати, па ставити у још једну кесу и одложити на за то предвиђено место,

 

10. Употребљене пешкире и другу текстилну галантерију одложити у посебно одређену кесу, те их на крају радног дана опрати у машини за веш са коришћењем прашка за веш на високој температури,

 

11. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, собе за пресвлачење, туш кабине, купатила, WC и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког појединачног коришћења изврши дезинфекција те просторије,

 

12. Радне површине, столице и столови који се не користе често морају се дезинфиковати минимум једном у току радног дана,

 

13. Цео простор салона, са свим пратећим просторијама мора свакодневно бити дезинфикован након завршетка рада салона,

 

14. У случају сумње да неко одзапослених има симптомезаразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома -кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање)одговорно лице салонадужно је да, без одлагања удаљи запосленог из просторија салона, са препоруком да се одмахјави надлежном дому здравља -COVIDамбуланти,

 

15. У случају сумње да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома -кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), запослени и/или одговорно лице салонадужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти просторије салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља –COVID амбуланти