Седница је почела у 09:00 часова

Седници је председавала др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба.

Седници су присуствовали:

 1. Дејан Стошић, заменик команданта Градског штаба
 2. Андријана Симоновић-Столић, Начелница Штаба
 3. Милко Мишковић, начелник Градске управе, члан Штаба
 4. Милан Рајић, директор ЕПС-а, члан Штаба
 5. Виолетa Максимовић, в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља, члан Штаба
 6. Уместо Срђана Стојковића, в.д. директора ЈКП Водовод седници је присуствовао Саша Ботић
 7. Јован Беч, в.д. директора ЈКП Паркинг сервис, члан Штаба
 8. Светлана Михић Јовановић, директорка Дома здравља, члан Штаба
 9. Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево, члан Штаба
 10. Владимир Кулагић, директор ЈП Грејање, члна Штаба
 11. Бранче Стојановић, Заменик председника Скупштине
 12. Бојан Теофиловић, председник Скупштине града Смедерева
 13. Тијана Јовановић, Група за ванредне ситуације
 14. Марко Живковић, Група за саобраћај
 15. Представник Ласте Смедерево

Седници нису присуствовали: Ђорђе Радуловић, др. Жељко Смиљанић, Александар Симић,  Саша Обрадовић, Зоран Томић и Весна Ристић

За седницу је утврђен

Дневни ред

 

 1. Разматрање инструкције кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID 19 која се односи на организовање јавног градског, приградског и локалног превоза
 2. Разматрање мера Владе за време првомајских празника
 3. Разно

Седницу је отворила др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба за ванредне ситуације. Прочитала је инструкције кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID 19  која се односи на организовање јавног градског, приградског и локалног превоза. На основу Инструкције за организовање јавног градског, приградског и локалног превоза у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19 коју је издао Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19, број 53-3455/2020-1 од 28. априла 2020. године, послат је захтев Јавном здрављу Пожаревац како би издали препоруку у вези трајања сваке фазе организовања јавног градског, приградског и локалног превоза.

Након добијања те препоруке Градска управа града Смедерева донеће Одлуку која се односи на период трајања сваке од фаза услуга јавног градског и приградског превоза путника, а које ће се организовати на следећи начин:

-прва фаза: запослена лица,

-друга фаза: студенти и ђаци,

-трећа фаза: незапослени, туристи, остала лица ( укључујући и пензионере млађе од 65. година)

-четврта фаза: лица старија од 65. година

Инструкцију кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID 19  која се односи на организовање јавног градског, приградског и локалног превоза је др Јасна Аврамовић је рекла да је неопходно доставити свим пружаоцима тих услуга како би по њој поступали.

Неопходно је да директор Ласте Смедерево достави ЈКП Паркинг сервису правила понашања у возилу (улазак један по један, ношење личне заштитне опреме, физичка дистанца, начин уласка и изласка путника и др.) како би иста правила видно истакла  на стајалиштима путника.

Бранче Стојановић је упознао Штаб да се врши дезинфекција сеоских улица и да ће се такође вршити дезинфекција за Првомајске празнике и доставио је списак лица која ће то радити.

            Др Јасна Аврамовић је донела Закључак да Бранче Стојановић, Виолета Максимовић, в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља и Саша Ботић, представник  ЈКП Водоводу у сарадњи са представницима месних заједница поделе потребна дезинфекциона средства за дезинфекцију.

            Градски штаб за ванредне ситуације је изгласао Закључак да директорка предшкосле установе „Наша радост“ изврши спољашњу и унутрашњу дезинфекцију свих вртића. Уколико је неопходна помоћ за дезинфекцију могу се обратити Градској управи Смедерево.

            Др Јасна Аврамовић је изложила две молбе које су доставили предшколска установа „Наша радост“ Смедерево. Поводом тих молби Градски штаб за ванредне ситуације је донео два Закључка који се односе да вртићи крену са радом од 11.05.2020. године и да од 11.05.2020. године плаћају само родитељи/други заступници деце који користе те услуге.

            Др Јасна Аврамовић је истакла да Градски штаб за ванредне ситуације није добио Препоруку за почетак рада вртића.

            Светлана Михић Јовановић в.д. директора Дома здравља Смедерево је рекла да је повећан број узимања брисева. Др Јасна Аврамовић је упознала штаб да су кинески експерти доставили Извештај о старачком дому.

            Милко Мишковић је упознао штаб да Градска управа Смедерево има залихе око 3500 маски и око 400 пари рукавица.

            Др Јасна Аврамовић је дала препоруку да Дејан Стошић и Милко Мишковић у сарадњи са представницима месних заједница изврше поделу заштитних маски за волонтере.

            На предлог команданта Штаба др Јасне Аврамовић, градски Штаб је једногласно донео

 

 

ЗАКЉУЧАК

 

 1. Налаже се Групи за саобраћај да обавести све пружаоце јавног градског, приградског и међуградског превоза о инструкцији за организовање јавног градског, приградског и локалног превоза у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19, који је доставио Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19.

Сви пружаоци јавног градског, приградског и међуградског превоза неопходно је да се придржавају поменуте инструкције.

 1. Задужује се ЈКП Паркинг сервис да поступи по инструкцији за организовање јавног градског, приградског и локалног превоза у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19.

Налаже се ЈКП Паркинг сервис да видно истакну на стајалиштима правила понашања у возилу (улазак један по један, ношење личне заштитне опреме, физичка дистанца, начин уласка и изласка путника и др.), као и обележана места за стајање путника на стајалишту ради формирања реда којим се обезбеђује физичка дистанца.

 1. Налаже се Бранчету Стојановићу, Виолети Максимовић, в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља и Саши Ботићу, представнику ЈКП Водовод да у сарадњи са представницима месних заједница изврше поделу дезинфекционих средстава за дезинфекцију улица сеоских месних заједница.
 2. Задужује се в.д. директора Мирјана Перић, предшколска установа „Наша радост“ Смедерево да изврши дезинфекцију унутрашњости и спољашности свих вртића.

Препорука је да се дезинфекција унутрашњости вртића врши са 70% алкохола, а спољашност  са натријум-хипохлоритом.

Ако буде било потребно локална самоуправа града Смедерева биће на располагању.

 1. Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева је донео одлуку да почетак рада предшколске установе „Наша радост“ Смедерево буде од 11.05.2020. године, а у складу са одлуком надлежних државних органа о релаксирању мера током ванредног стања којом је предвиђено отварање предшколских установа постепено и искључиво за децу чија оба родитеља/друга законска заступника имају радну обавезу. Неопходно је достављање писмене потврде о обавезном присуству на радном месту, а као мера којом би се ангажовање свих расположивих капацитета вршило по фазама за наведене кориснике њихових услуга у објектима предвиђеним за то уз строго поштовање и спровођење мера и протокола за боравак деце у Установи, а у циљу успешног сузбијања ширења пандемије COVID-19.
 2. Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева је донео одлуку да родитељи који користе услуге предшколске установе „Наша радост“ почев од 11.05.2020. године су у обавези плаћања тих услуга за боравак деце, а у складу са условима из уговора о коришћењу услуга у предшколској установи „Наша радост“ Смедерево.

 

ПРЕПОРУКА

 

 1. Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева издаје препоруку а.д. Ласта Смедерево да уради правила понашања у возилу (улазак један по један, ношење личне заштитне опреме, физичка дистанца, начин уласка и изласка путника и др.).

Неопходно је да иста правила понашања доставите ЈКП Паркинг сервис на мејл адресу parkingservissd@gmail.com.

 1. Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева издаје препоруку ЈКП Зеленило и гробља да сваког дана након затварања пијаца изврше дезинфекцију.
 2. Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерва издаје препоруку Дејану Стошићу и Милку Мишковићу да у сарадњи са представницима месних заједница изврше поделу заштитних маски волонтерима уколико се за то укаже потреба.

 

 

 

Седница је завршена у 10:16 часова

 

Број: 87-1-26/2020-02

У Смедереву, 30. априла 2020.године

 

ЗАПИСНИЧАР                                                                  КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА                                                                 

 

 Тијана Јовановић                                                                             Др Јасна Аврамовић