Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева је донео одлуку да почетак рада предшколске установе „Наша радост“ Смедерево буде од 11.05.2020. године, а у складу са одлуком надлежних државних органа о релаксирању мера током ванредног стања којом је предвиђено отварање предшколских установа постепено и искључиво за децу чија оба родитеља/друга законска заступника имају радну обавезу. Неопходно је достављање писмене потврде о обавезном присуству на радном месту, а као мера којом би се ангажовање свих расположивих капацитета вршило по фазама за наведене кориснике њихових услуга у објектима предвиђеним за то уз строго поштовање и спровођење мера и протокола за боравак деце у Установи, а у циљу успешног сузбијања ширења пандемије COVID-19.

 

Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева је донео одлуку да родитељи који користе услуге предшколске установе „Наша радост“ почев од 11.05.2020. године су у обавези плаћања тих услуга за боравак деце, а у складу са условима из уговора о коришћењу услуга у предшколској установи „Наша радост“ Смедерево.