Седница је почела у 10.00 часова

Седници је председавала др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба.

Седници су присуствовали:

 1. Дејан Стошић, заменик команданта Градског штаба
 2. Милко Мишковић, начелник Градске управе, члан Штаба
 3. Ђорђе Радуловић, командир ватрогасно спасилачке чете, члан Штаба
 4. Милан Рајић, директор ЕПС-а, члан Штаба
 5. Виолета Максимовић, в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља, члан Штаба,
 6. Уместо Срђана Стојковић, в.д. директора ЈКП Водовод, члан Штаба седници је  присуствовао његов овлашћени представник
 7. Јован Беч, в.д. директора ЈКП Паркинг сервис, члан Штаба
 8. Др Жељко Смиљанић, заменик директора болнице Св Лука Смедерево, члан Штаба
 9. Др Светлана Михић Јовановић, директорка Дома здравља, члан Штаба
 10. Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево, члан Штаба
 11. Мирослав Илић, начелник Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције
 12. Тијана Јовановић, Група за ванредне ситуације

 

Седници нису присуствовали: Андријана Симоновић-Столић ,Саша Обрадовић, Александар Симић,  Владимир Кулагић, Зоран Томић и Весна Ристић.

 

 

За седницу је утврђен

Дневни ред

 

 1. Извештај Дома здравља Смедерево у вези епидемиолошке ситуације COVID- 19 на територији града Смедерева

 

 1. Извештај Опште болнице ,,Свети Лука“ Смедерево у вези епидемиолошке ситуације COVID- 19 на територији града Смедерева

 

 1. Извештај Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Градске управе града Смедерева у вези  надзора над радом кафића и дискотека у смислу поштовања превентвних мера заштите од утицаја на безбедност и здравље људи које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19: држање социјалне дистанце, дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица.

 

 1. Разно

 

1.

 

Седницу је отворила др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба за ванредне ситуације. Упознала је чланове Штаба са епидемиолошком ситуацијом на територији града Смедерева. Истакла је да се на територији града Смедерева јавља проблем непоштовања дистанце као и мера заштите посебно у угоститељским објектима. Неопходно да се сви грађани придржавају мера заштите у затвореном простору и да поштују дистанцу.

 

Др Светлана Михић Јовановић , директорка Дома здравља је упознала Штаб да се број пацијената у COVID центру повећава. Такође је истакла да је прошле недеље тестирано 460 пацијената, од којих су позитивни 16 ,који су тестирани на брзим тестовима и 17 који су тестирани на ПСР тестовима. Хоспитализовано је 8 пацијената.

 

2.

 

 Др Жељко Смиљанић, заменик директора болнице Св Лука Смедерево је упознао Штаб да је Општа болница Смедерево постала COVID болница. Примљено је 7 пацијената из других градова. Тренутно се у  COVID болници налази 31 пацијент, од којих су 11 позитивни са територије града Смедерева. Др Жељко Смиљанић је такође истакао да je Неурологија и Продужено болничко лечење за смештај  COVID пацијената. Општа болница је ставила на располагању 140 кревета а у резерви су 60 кревета на Интерном одељењу за смештај  COVID пацијента.

 

3.

 

Мирослав Илић, начелник  Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције је упознао Штаб да су контролисани угоститељски објекти и да кафићи у улици Краља Петра  поседују дезобаријере, средства за дезинфекцију, и да радници носе заштитна средства ( маске и рукавице). Такође је контролисана Зелена пијаца, продавци су имали маске и рукавице а купци су мање поштовали заштитне мере.

 

 

 

 

4.

 

 Др Жељко Смиљанић и Др Светлана Михић Јовановић су упознали Штаб са недостатком алкохола који им је потребан за даљи рад.

Др Јасна Аврамовић је нагласила да сви радници Градске управе мора да носе маске у затвореном простору и да  поштују прописану дистанцу.

Милко Мишковић, начелник Градске управе Смедерево је упознао Штаб да у резерви има око 50 литара алкохола за потребе Градске управе  и да су свим радницима подељене маске и алкохол за дезинфекцију. Такође је рекао да се редовно врши дезинфекција Градске управе.

Виолета Максимовић, в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља је упознала Штаб да се редовно врши прање улица.

Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево је упознао Штаб да Црвени крст нема пакете хране на располагању.

Др Јасна Аврамовић је предложила да се донесе Закључак за набавку 100 пакета хране које ће Центар за социјални рад преко Црвеног крста поделити најугроженијим грађанима. Ставила је на гласање Закључак за набавку пакета хране. 5 су били за  набавку, 1 уздржан, а присутних на седници је било 11. Закључак није изгласан да се усвоји.

 

На предлог команданта Штаба др Јасне Аврамовић, градски Штаб је једногласно донео:

 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК

 

 1. Задужује се Одсек за јавне набавке да набави 500 литара алкохола за потребе Опште болнице,,Свети Лукa” Смедерево, 500 литара за потребе Дома здравља Смедерево као и 500 литара за потребе Градске управе града Смедерева.

 

Задужује се Одељење за финансије и локалну пореску администрацију да купи 500 литара алкохола за потребе Опште болнице ,,Свети Лукa” Смедерево, 500 литара за потребе Дома здравља Смедерево као и 500 литара за потребе Градске управе града Смедерева.

 

 

 

 

 

 

 

Седница је завршена у 10.51 часова

 

Број: 87-1-30/2020-02

У Смедереву, 07. јул 2020.године

 

 

 

ЗАПИСНИЧАР                                                                  КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА                                                                  

 

 Тијана Јовановић                                                                             Др Јасна Аврамовић