Република Србија

ГРАД СМЕДЕРЕВО

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 87-1-36/2020-02

  1. август 2020. године

С м е д е р е в о

 

На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник  РС”, број 87/2018), Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева, на својој 156. седници, одржаној 31. августа 2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

  

 

  1. Задужује се Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције да у сарадњи са Санитарном инспекцијом Подунавког управног округа и Министраством унутрашњих послова – Полицијском управом у Смедереву, врше појачану и континуирану контролу на спровођењу Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору, објављене у („Службеном гласнику Републике Србије, број 111/2020“), и осталих превентивних мера ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2.

 

  1. Закључак доставити: Одељењу за инспекцијске послове и послове комуналне полиције, Санитарној инспекцији у Смедереву, Министарству унутрашњих послова, Групи за ванредне ситуације, документацији и архиви.

 

 

КОМАНДАНТ

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Јован Беч