OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавају се сви грађани са територије града Смедерева да уколико имају проблем који је изазван снежним падавинама могу се  обратити: – Групи за ванредне ситуације у периоду од 07:30 до 15:30 сати на број телефона 064/844-91-68 – JКП ,,Зеленило и...

ОБАВЕШТЕЊЕ бесплатна подела средстава за посипање улица и тротоара

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештавамо сва физичка и правна лица са територије Смедерева да смо, у склопу активности везаних за рад зимске службе, организовали бесплатну поделу средстава за посипање улица и тротоара. Сви...

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –...

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Поштујући мере прописане Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID – 19, као и најновије мере које је усвојила Влада Република Србије 21. новембра 2020. године у циљу сузбијања епидемије COVID – 19, на територији града Смедерева примењују се...

ОДЛУКA о проглашењу ванредне ситуације на територији града Смедерева

 На основу члана 38. став 1. и члана 39. став 1. тачка 3. Закона o смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник Републике Србије“, број 87/2018), а на основу предлога Градског Штаба за ванредне ситуације града Смедерева  са 167.седнице,...