ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ТРЖНИХ ЦЕНТАРА

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВЛАДА Генерални секретаријат 08 Број: 53-00-2448/2021-11 25. март 2021. године   МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА - CEKTOP ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПPABE И ЛОКАЛНЕ CAMOУПPABE МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА - CEKTOP ЗА ВАНРЕДНЕ...

НАРЕДБA о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

На основу члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 и 22/21), на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, Министар здравља...

ВАЖНО САОПШТЕЊЕ

Од уторка, 26. jануара на свим пунктовима за вакцинацију моћи ће да се вакцинишу искључиво грађани који су добили позив од електронске управе са термином вакцинације. Термин за вакцинацију грађани ће добити након пријаве на порталу еУправе или позивом контакт центра....

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавештавају се сви грађани са територије града Смедерева да уколико имају проблем који је изазван снежним падавинама могу се  обратити: - Групи за ванредне ситуације у периоду од 07:30 до 15:30 сати на број телефона 064/844-91-68 - JКП ,,Зеленило и гробља” у периоду...

ОБАВЕШТЕЊЕ бесплатна подела средстава за посипање улица и тротоара

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештавамо сва физичка и правна лица са територије Смедерева да смо, у склопу активности везаних за рад зимске службе, организовали бесплатну поделу средстава за посипање улица и тротоара. Сви...

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –...

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Поштујући мере прописане Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID – 19, као и најновије мере које је усвојила Влада Република Србије 21. новембра 2020. године у циљу сузбијања епидемије COVID – 19, на територији града Смедерева примењују се...

ОДЛУКA о проглашењу ванредне ситуације на територији града Смедерева

 На основу члана 38. став 1. и члана 39. став 1. тачка 3. Закона o смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник Републике Србије“, број 87/2018), а на основу предлога Градског Штаба за ванредне ситуације града Смедерева  са 167.седнице,...

ОБАВЕШТЕЊЕ – Забрана окупљања на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се истовремено окупља више од 5 лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5 m, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице.

Република Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: 87-2-21/2020-08 новембар 2020. године С м е д е р е в о    ОБАВЕШТЕЊЕ                 Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору...

ОБАВЕШТЕЊЕ РАДНО ВРЕМЕ – угоститељских објеката, ноћних клубова, продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских објеката…

 Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 ("Службени гласник РС", бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020, 100 од 16. јула 2020, 109 од 21. августа 2020, 111 од 28. августа 2020, 120 од 2. октобра 2020, 122 од 9....

Обавештење о радном времену угоститељских објеката, продавница, трговинских центара и других малопродајних трговинских објеката

Влада Републике Србије изменила је и допунила Уредбу о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Covid-19 и прописала следеће:                 „Радно време угоститељских објеката ограничава се тако да објекти који немају башту и ноћни клубови неће радити од...

ЗАКЉУЧАК – Појачана и континуирана контрола на спровођењу Наредбе о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

Република Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: 87-1-36/2020-02 август 2020. године С м е д е р е в о   На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник  РС”,...

ЗАКЉУЧАК – Предшколска установа „Наша радост“

Република Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: 87-1-36/2020-02 август 2020. године С м е д е р е в о   На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник  РС”,...

ЗАКЉУЧАК – БУВЉА ПИЈАЦА (сајам половне робе на Царини)

Република Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: 87-1-43/2020-02 августа 2020. године С м е д е р е в о       На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник  РС”,...

ЗАКЉУЧАК – РАД БАЗЕНА

Република Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: 87-1-34/2020-02 август 2020. године С м е д е р е в о   На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник  РС”, број 87/2018),...

Посебне мере заштите становништва од заразних болести

 Република Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева Број: Сл/2020-02 јул 2020. године С М Е Д Е Р Е В О   На основу Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести  COVID-19  („Службени гласник Републике Србије“, број...

ОБАВЕШТЕЊЕ 30. априла 2020. године Влада доноси ОДЛУКУ о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење “Службени гласник РС”, бр. 39 од 21. марта 2020, 63 од 30. априла 2020.

1. Правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића ту делатност, односно пружање услуга настављају да обављају уз примену посебне мере заштите запослених и корисника услуга – која подразумева да се...

ОБАВЕШТЕЊЕ 30. априла 2020. године Влада доноси ОДЛУКУ о ограничењу пружања услуга у области трговине на мало, које обухватају продају робе и вршење услуга у трговинским центрима и локалима у које се улази из затвореног простора “Службени гласник РС”, бр. 39 од 21. марта 2020, 63 од 30. априла 2020.

1. Забрањује се непосредна продаја робе купцима и непосредно вршење услуга корисницима услуга у трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из...

ОБАВЕШТЕЊЕ 30. априла 2020. године Влада доноси ОДЛУКУ о ублажавању мера забране обављања јавног превоза путника за време ванредног стања “Службени гласник РС”, број 63 од 30. априла 2020.

1. Овом одлуком ублажава се мера којом је ради заштите од ширења заразне болести COVID-19 забрањено обављање јавног превоза путника у железничком саобраћају и друмском саобраћају аутобусима. 2. Од 4. маја 2020. године дозвољава се обављање међумесног превоза путника у...

ОБАВЕШТЕЊЕ 30. априла 2020. године Влада доноси ОДЛУКУ о ублажавању мера за време ванредног стања – дозвола кретања у парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана “Службени гласник РС”, број 63 од 30. априла 2020.

1. Дозвољава се кретање у свим парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана – уз примену превентивних мера прописаних овом одлуком. Док бораве у парковима и на јавним површинама из става 1. ове тачке грађани су дужни да, због спречавања...

Инструкција Привредне коморе Србије у вези са радом малопродајних на територији Републике Србије

Рад малопродајних објеката за викенд 2. и 3. маја 2020. године треба организовати од 07.00  до 17.00 часова Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за...

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПУ Наша Радост

Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева је донео одлуку да почетак рада предшколске установе „Наша радост“ Смедерево буде од 11.05.2020. године, а у складу са одлуком надлежних државних органа о релаксирању мера током ванредног стања којом је предвиђено...

Инструкцијa за рад теретана и фитнес клубова у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19 у области рекреативног спорта

1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга клуба, као и Правилник о понашању запослених и корисника фитнес клубова и безбедној употреби опреме и реквизита Савеза за рекреацију и фитнес,   2. На улазу у клуб...

Инструкцијa за рад козметичких и фризерских салона у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19

1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга (ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна дезинфекција руку приликом уласка у салон, обавезна дезинфекција обуће при уласку у салон)   2. На улазу у салон...

ОБАВЕШТЕЊЕ

20. седница Кризног штаба за сузбијање заразних болести COVID -19 која је одржана 24. априла 2020. године, донела је Закључак: 1. Препоручује се свим привредним субјектима, а нарочито привредним субјектима који обављају производну делатност, да раде, односно да...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАБРАНИ КРЕТАЊА

Уредба о мерама за време ванредног стања ("Службени гласник РС", број 31 од 16. марта 2020, 36 од 19. марта 2020, 38 од 20. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 43 од 27. марта 2020, 447 од 28. марта 2020, 49 од 1. априла 2020, 53 од 9. априла 2020, 56 од 15. априла...

ОБАВЕШТЕЊЕ – РАДНО ВРЕМЕ МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА

На основу Захтева који је послала Привредна комора Србије, број 11.01-1/33 од 21. априла 2020.године а који се односи на радно време са потрошачима у малопродајним објектима  током трајања ванредног стања, неопходно је да се рад малопродајних објеката организује по...

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ РАДА У ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА, ПРУЖАЊА УСЛУГА, ПИЈАЦА И ТРГОВИНА НА МАЛО

Република Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Датум: 21.04.2020. године               На основу Закључка Владе („Службени гласник РС“, број 58 од 20.04.2020. године) обавештавају се: Сви послодавци у области грађевинарства (високоградње и...

Обавештење о новчаној бесповратној помоћи пољопривредницима

Влада Србије усвојила је уредба о утврђивању гарантне шеме као мере подршке привреди за ублажавање последица пандемије ЦОВИД-19, као и Уредбу о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима и Уредба о финансијској подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ...

Krenuo sa radom portal Lokalni Pazar

Povezivanje kupaca i lokalnih proizvođača hrane i pića u regionu Braničevo-Podunavlje! Tim Regionalne agencije „Braničevo-Podunavlje“, marketinške agencije „Posh“, NVO „Pro.tok21“ i saradnika iz Gradova i Opština regiona „Braničevo-Podunavlje“, proteklih je dana...

Обавештење пољопривредним произвођачима

Од петка, 10.04.2020. године почела је са радом Електронска пијаца Србије. Сви заинтересовани грађани могу, уз једноставну регистрацију, да купе најразноврсније воће, поврће, месо, сиреве, млеко, јаја, мед, као и низ других традиционалних српских прехрамбених...

ОБАВЕШТЕЊЕ – РАДНО ВРЕМЕ МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПЕРИОД ОД 15. ДО 21. АПРИЛА

На основу Захтева који је послала Привредна комора Србије а који се односи на радно време малопродајних објеката за период од 15. до 21. априла 2020. године неопходно је да се ограничи радно време са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања...

ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број: 021-01-00048/2020-20,    ОБАВЕШТАВАМО   јавност да се за добијање потребних информација, инструкција и начину достављања пратеће документације у вези са захтевима...

ОБАВЕШТЕЊЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈЕ СЕ ОДНОСИ НА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА КРЕТАЊЕ

Обавештамо привредне субјекте да су дужни да сваком запосленом лицу које радне задатке обавља у периоду од 17 до 05 часова, а за које је добијена сагласност да је изузето од примене Наредбе о забрани и ограничењу кретања лица на територији Републике Србије издају...

Списак малопродајних објеката, трговинских ланаца који ће радити у петак 10.04.2020. од 04 до 07 часова за снабдевање старијих од 65 година на територији Града Смедерева

Смедерево "АМАН", Деспота Ђурћа "Делхаизе", Петријевска 4, МЗ Златно брдо "ДИС", Шалиначки пут бб "ЛИДЛ", Хајдук Станкова 2 "Мерцатор", Радосава Мирковића 3 СТР "Јасним", Вучачка 47 (МЗ Свети Сава) РАКИЋ трговине, Кнеза Михаила 11а РАКИЋ трговине, Доситеја Обрадовића...

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Закључка Градског штаба за ванредне ситуације града Смедерева, број: 87-1-20/2020-02 од 6. априла 2020. године,   ОБАВЕШТАВАМО   јавност да се физичка лица која су непосредно договорила помоћ са другим физичким лицима којима је та помоћ потребна, а...

Списак малопродајних објеката, трговинских ланаца који ће радити у суботу 4.04.2020. од 04 до 07 часова за снабдевање старијих од 65 година на територији Града Смедерева

Смедерево "АМАН", Деспота Ђурћа "Делхаизе", Петријевска 4, МЗ Златно брдо "ДИС", Шалиначки пут бб "ЛИДЛ", Хајдук Станкова 2 "Мерцатор", Радосава Мирковића 3 СТР "Јасним", Вучачка 47 (МЗ Свети Сава) РАКИЋ трговине, Кнеза Михаила 11а РАКИЋ трговине, Доситеја Обрадовића...

Од 1. априла могућност ,,Исказивања интересовања за упис деце у основну школу“ електронским путем

Упис деце у први разред основне школе, који традиционално почиње 1. априла, ове године ће, због актуелне ситуације и ванредног стања, почети касније. Уместо уписа, родитељи и други законски заступници ће од среде, 1. априла 2020. године бити у могућности да ступе у...

ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ 05 број 53-2928/2020 од 28. марта 2020. године

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –...

Oбављање посебног линијског превоза путника на територији града Смедерева превознику СП „Ласта“ а.д. Београд, на следећим линијама

Обавештавамо вас да је град Смедерево почев од дана 31.03.2020. године омогућио обављање посебног линијског превоза путника на територији града Смедерева превознику СП „Ласта“ а.д. Београд, на следећим линијама:   Линија број 1. – Добри...

ОБАВЕШТЕЊЕ ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

ЗАХТЕВИ се подносе у складу са Упутством за подношење захтева за остваривање права на дечији додатак које је објављено на сајту Града (најбоље пет дана пре истека рока важења решења) stab.smederevo.org.rs   ИСПЛАТА - Корисницима права на  дечији додатак, којима право...

ЗАКЉУЧАК О НАБАВЦИ ПАКЕТА ХРАНЕ

Република Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: 87-1-15/2020-02 март 2020. године С м е д е р е в о       На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана...

Одсек за друштвену бригу о деци – Обавештење о начину рада

У П У Т С Т В О за подношење захтева за остваривање права на дечији додатак Захтев преузети са сајта Града Смедерева: http://www.smederevo.org.rs/opstina-smederevo-dokumenta-zahtevi-i-obrasci-gradske-uprave попунити све тражене податке, обавезно потписати и уписати...

Процедура која се односи на пријаву запослених који имају радну обавезу за време полицијског часа као и о могућности успостављања линија градског и приградског превоза за време трајања ванредног стања

У циљу примене Уредбе о изменама и допунама мера за време ванредног стања у области превоза путника у друмском саобраћају у наставку вас обавештавамо о процедури која се односи на пријаву запослених који имају радну обавезу за време полицијског часа као и о могућности...

ОБАВЕШТЕЊЕ о дистрибуцији дезинфикационог средства за дезинфекцију дворишта

Република Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: 87-1-10/2020-02 март 2020. године С м е д е р е в о     На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана 41.став...

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу одлуке града Смедерева која се односи на забрану рада: пијачне продаје, тржних центара, бутика, рад свих угоститељских објеката на територији града Смедерева ( кафића, ресторана, барова, кафана, ћевабџиница, пицерија, посластичарница), објеката за забаву и...

Списак малопродајних објеката, трговинских ланаца који ће радити недељом од 04 до 07 часова за снабдевање старијих од 65 година на територији Града Смедерева

Смедерево "АМАН", Деспота Ђурћа "Делхаизе", Петријевска 4, МЗ Златно брдо "ДИС", Шалиначки пут бб "ЛИДЛ", Хајдук Станкова 2 "Мерцатор", Радосава Мирковића 3 СТР "Јасним", Вучачка 47 (МЗ Свети Сава) РАКИЋ трговине, Кнеза Михаила 11а РАКИЋ трговине, Доситеја Обрадовића...

Обавештење за кориснике социјалних услуга

Корисници се за помоћ могу обратити путем редовних и дежурних телефона и путем мејла службама центра за социјални рад. Мејлови су следећи:smederevo.csr@minrzs.gov.rs centarzasocijalniradsmederevo@gmail.com Телефони су следећи:Питања и одговори радним даном од 7:00 до...

Особе под здравственим надзором морају да се јаве на ове бројеве телефона како би добили све информације у вези корона вируса

Респираторни центар: 062 882 5921 - од 7 до 18, 062 882 5923 - од 7 до 18, 062 882 5924 - од 7 до 18, 026 461 2046 - од 7 до 18, Општа медицина: 026 240 500 - од 7 до 18, 062 806 2179 - од 7 до 18, 069 854 8870 - од 7 до 18, Дечији диспанзер : 069 854 8521 - од 0 до...

Радно време Дома Здравља Смедерево по инструкцији Министарства од 7 до 18

Радно време Дома Здравља Смедерево по инструкцији Министарства од 7 до 18. ОСОБЕ ПОД ЗДРАВСТВЕНИМ НАДЗОРОМ МОРАЈУ ДА СЕ ЈАВЕ НА ОВЕ БРОЈЕВЕ ТЕЛЕФОНА КАКО БИ ДОБИЛИ СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОРОНА ВИРУСА Респираторни центар: 062 882 5921 - од 0 до 24 062 882 5923 - од 0...

Нема позитивних, за два узоркована пацијента се очекују резултати

У току јучерашњег дана узорковано је двоје пацијената из Смедерева и данас се очекују резултати. Један пацијент је у кућном карантину, а други на болничком лечењу, односно у изолацији, рекла је на данашњој конференцији за новинаре командант Градског штаба за ванредне...

ПАРКИНГ СЕРВИС ОБАВЕШТЕЊЕ

Поводом новонастале здравствене ситуације у вези са вирусом COVID-19, обавештавамо вас да ЈКП Паркинг сервис Смедерево предузима све превентивне мере и оперативне активности како би обезбедио континуитет пословања и неометано функционисање сервиса свим својим...

Нов начин рада Градске управе града Смедерева са странкама (правним и физичким лицима)

Градска управа града Смедерева, поштујући Закључак Владе Републике Србије 05 број: 53-2561/2020 од 16. марта 2020. године и у циљу заштите становништва у време проглашене пандемије вирусом COVID-19, затворила је своје шалтере у Градском услужном центру и обуставила...

ИНФОРМИСАЊЕ О ФУНКЦИОНИСАЊУ ПОЗИВНОГ (КОЛ-ЦЕНТРА)

Старост лица која позивају кол-центар Поред лица старијих од 65 година , кол-центру се јављају и лица млађа од 65 година ,  која изјављују да су у стању социјалне потребе/без икаквих прихода или минималних прихода/са специфичним проблемима Распон старости лица која...

Активности Центра за социјални рад

Центар за социјални рад Смедерево предузео је све неопходне мере заштите и активности, како би се на адекватан начин одговорило потребама корисника услуга и заштитили запослени од COVID-19.  Од проглашења ванредног стања, у Ценрту за социјални рад, предузете су...

ГСА ПОЧИЊЕ СА ДЕЗИНФЕКЦИЈОМ

ЈП "Градско стамбено" Смедерево  ће од четвртка , 19. марта, све зграде које користе нашу услугу чишћења додатно и дезинфиковати.  Средствима за дезинфекцију биће третиране најпрометније површине у заједничким просторијама, лифтови, улазна врата и кваке, као и...

У Смедереву нема оболелих нити инфицираних

Након што је одржан састанак градоначелнице др Јасне Аврамовић и њеног заменика у оквиру Радно-оперативне групе града Смедерева, у чијем саставу су још директори Опште болнице, Дома здравља, Центра за социјални рад, секретар Црвеног крста, начелник Градске управе и...