Седница је почела у 15,00 часова

Седници је председавала др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба.

Седници су присуствовали:

1.      Дејан Стошић, заменик команданта Градског штаба

2.      Андријана Симоновић-Столић, начелница Штаба

3.      Зоран Томић, секретар Штаба

4.      Милко Мишковић, начелник Градске управе, члан штаба

5.      Владимир Кулагић, директор ЈКП Грејање, члан Штаба

6.      Виолета Максимовић, в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља, чланица Штаба

7.      Јован Беч, в.д. директора ЈКП Паркинг сервис, члан Штаба

8.      Милан Рајић, директор ЕПС-а, члан Штаба

9.      Александар Симић, директор Србијаводе, члан Штаба

10.  Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево, члан Штаба

11.   Уместо др. Жељка Смиљанића, заменика директора Опште болнице Свети Лука, члана Штаба, присуствовао је др Ненад Ђорђевић

12.  Ђорђе Радуловић, командир ватрогасно-спасилачке чете, члан Штаба

13.  Уместо Саше Обрадовића, начелник Одељења полиције ПУ Смедерево, члан Штаба, седници је присуствовао представник Муп-а

14.  Мирослав Илић, начелник Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

15.  Милош  Ђорђевић, в.д. директора Центра за социјални рад

16.  Бојан Теофиловић , председник Скупштине града Смедерева

17.  Анита Кликовац,представник Одељења за ванредне ситуације Смедерево

18.  Јадранка Вуковић, в.д. начелник Одељења за ванредне ситуације Смедерево

19.  Тијана Јовановић, Група за ванредне ситуације

Седници оправдано нису присуствовали: Срђан Стојковић, др Светлана Михић-Јовановић и  Весна Ристић.

За седницу је утврђен

Дневни ред

1.      МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ВИРУСА ПОВОДОМ НОВОНАСТАЛОГ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

1.

Др Јасна Аврамовић је отворила седницу Штаба и упознала присутне да на територији града Смедерева нема заражених корона вирусом. Такође је предложила формирање стручно-оперативног тима за праћење ситуације у вези корона вируса. Истакла је да за пружање помоћи  грађанима у вези короне за територију града Смедерева задужен Завод за јавно здравље Пожаревац.

Др Јасна Аврамовић је нагласила да је за пружање помоћи старим лицима преко 65. година формирам Call Centar Црвеног крста Смедерево.

Такође је упознала присутне да је град Смедерево довољно снабдевен основним животним намериница и да Општа болница Свети Лука и Дом Здравља имају довољну количину заштитних рукавица, маски и дезинфекционих средстава. Такође је нагласила  да Општа болница Свети Лука Смедерево има простор за изолацију заражених, у Инфектицном одељењу.

Представник МУП-а је рекао да редовно контролишу лица која су дошла из иностранства на територији града Смедерева и да чекају даље смернице Владе.

Милко Мишковић, начелник Градске управе је рекао да за затварање шалтера чека Уредбу Владе.

Др Јасна Аврамовић је упознала Штаб да су ноћни превози и школски аутобуси укинути и да је последњи у 23,00 часова. Такође је истакла да се сви аутобуси дезинфикују при окретању линије.

Др. Јасна Аврамовић је предложила секретару Црвеног крста да омогући поделу санитарних пакета у сарадњи са Центром за социјални рад.

Милош Ђорђевић, в.д директора Центра за социјални рад је итакао да ванредна помоћ добро функционише и да чекају инструкције Министарства.

 

На предлог команданта Штаба, др Јасне Аврамовић, Градски штаб је једногласно донео

***

ЗАКЉУЧАК

1.      Задужује се Општа болница ,, Свети  Лука” Смедерево да обезбеди одређени број заштитних масака за потребе Црвеног крста Смедерево, МУП-а Смедерево и Комуналне полиције Градске управе града Смедерева.

2.      Задужује се ЈКП,, Зеленило и гробља” да дезинфикује све рукохвате на пијаци и да на улазу затворене млечне пијаце обезбеди сунђер или отирач за дезинфекцију обуће приликом уласка. Такође обавестити све продавце на затвореној млечној пијаци да обезбеде заштитне рукавице, маске и дезинфекциона средства.

3.      Задужује се Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове да обавести  управнике и професионалне управнике зграда да појачају хигијену одржавања зграда и да их обавести о самосталној набавци дезинфекционих средстава.

4.      Задужује се начелник Градске управе града Смедерева да омогући рад од куће старијим лицима од 60 година и лицима са хроничним и малигним обољењима.

5.      Задужују се директори свих јавних предузећа и установа да формирају мини кризне штабове како би обавештавали своје запослене о насталој ситуацији и како би одлучили о раду својих запослених у току трајања ванредног стања. Такође је потребно да сва обавештења у вези организације рада огласити на сајтовима предузећа и установа.

6.      Задужује се секретар Црвеног крста да  у сарадњи са Центром за социјални рад обиђе стара лица преко 65. година којима је потребна помоћ. Такође је неопходно да доставите потребне намирнице и пакете угроженим лицима.

 

***

НАРЕДБУ

1.      Задужује се ХЕС, ,, Дом здравља” Смедерево, да уради упутства за што бољу заштиту и дезинфекцију грађана и објеката од корона вируса.

 

***

ОДЛУКУ

1.      којом се ограничава радно време свих угоститељских објеката( ресторана, кафића , барова и осталих угоститељских објеката) на територији града Смедерева од 08,00 до 20,00 часова. У угоститељским објектима током радног времена дозвољено је присуство највише 50 (педесет) особа, заједно са особљем објеката.

2.      о образовању стручно-оперативног тима за прећење ситуације на територији града Смедерева у вези  корона вируса.

 

Стручно-оперативни тим чине:

1.      Дејан Стошић, заменик градоначелнице

2.      Милко Мишковић, начелник Градске управе града Смедерева

3.      др Ненад Ђорђевић, в.д. директора Опште болнице Смедерево

4.      др Светлана Михић Јовановић, в.д. директора Дома здравља

5.      Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево

6.      Милош Ђорђевић, в.д. директора Центра за социјални рад Смедерево

7.      Андријана Симоновић Столић, представник Одељења за ванредне ситуације Смедерево

8.      Мирослав Илић, начелник Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

 

 

 

Седница је завршена у 16, 30 часова

 

Број: 87-1-2/2020-02

У Смедереву, 16. марта 2020.године

ЗАПИСНИЧАР                                                                  КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА

Тијана Јовановић                                                                           Др Јасна Аврамовић