Република Србија

ГРАД СМЕДЕРЕВО

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 87-1-7/2020-02

  1. март 2020. године

С м е д е р е в о

 

 

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник  РС”, број 87/2018), Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева, на својој 128.телефонској седници, одржаној 20. марта 2020. године, доноси

 

 

ОДЛУКУ

 

која се односи на ограничавање радног времена свих угоститељских објеката( ресторана, кафића , барова и осталих угоститељских објеката) на територији града Смедерева од 08,00 до 15,00 часова. У угоститељским објектима током радног времена дозвољено је присуство највише 50 (педесет) особа, заједно са особљем објеката.

            У угоститељском објекту размак између особа мора бити најмање 2м, а за 1 (једно) лице које борави у објекту мора бити обезбеђен простор од 4 м2 .

            Власници угоститељских објеката су у обавези да испред објекта назначе укупан број лица која могу боравити истовремено унутар објекта.

 

 КОМАНДАНТ

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 Др Јасна Аврамовић