Република Србија

ГРАД СМЕДЕРЕВО

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 87-1-9/2020-02

  1. март 2020. године

С м е д е р е в о

 

 

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник  РС”, број 87/2018), Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева, на својој 130. телефонској седници, одржаној 22. марта 2020. године, доноси

 

 ЗАКЉУЧАК

  

На основу донете Одлуке која се односи на ограничавање радног времена са потрошачима у малопродајним објектима током трајања ванредног стања, трговци морају да ускладе радно време са полицијским часом који траје од 17,00 до 05,00 часова.  

 

КОМАНДАНТ

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 

Др Јасна Аврамовић