Република Србија

ГРАД СМЕДЕРЕВО

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 87-1-13/2020-02

  1. март 2020. године

С м е д е р е в о

 

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник  РС”, број 87/2018), Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева, на својој 133. телефонској седници, одржаној 25. марта 2020. године, доноси

  

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Главна Зелена пијаца у граду радиће четвртком, петком и суботом од 07,00 до 14,00 часова у току трајања ванредног стања.
  2. Продавци не смеју бити старији од 65 година.
  3. Продавци морају поштовати заштитне мере и носити маске и рукавице.
  4. Купци морају поштовати заштитне мере и носити маске, рукавице и поштовати растојање најмање 2 м.
  5. Закључак доставити: ЈКП Зеленило и гробља, Групи за ванредне ситуације, документацији и архиви.

 

КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 Др Јасна Аврамовић