Седница је почела у 09.45 часова.

            Телефонска седница је одржана и разговор је обављен са следећим члановима Штаба :

 

  1. Др Јасна Аврамовић,
  2. Дејан Стошић
  3. Андријана Симоновић Столић,
  4. Милко Мишковић
  5. Ђорђе Радуловић
  6. Срђан Стојковић
  7. Владимир Кулагић
  8. Јован Беч
  9. Виолета Максимовић
  10. Светлана Михић Јовановић
  11. Милан Рајић
  12. Александар Симић
  13. Томислав Живановић
  14. Саша Обрадовић
  15. Весна Ристић

 

За седницу је једногласно утврђен

 

Д н е в н и  р е д

 

 1. Набавка од стране града Смедерева, 000 пакета за пензионере са примањима нижим од 30.000 динара и за лица старија од 65. година.
 2. Да град Смедерево обезбеди трошкове превоза лекарима и здравственим радницима по добијању сагласности надлежног Министарства.

 

Дејан Стошић, Милко Мишковић, Срђан Стојковић, Владимир Кулагић, Јован Беч, Виолета Максимовић, Светлана Михић Јовановић, Милан Рајић, Томислав Живановић нису за телефонску седницу Штаба и захтевају јавни састанак Градског штаба за ванредне ситуације, 27.марта 2020.године због консултације око данашњег дневног реда телефонске седнице.

Андријана Симоновић Столић, Ђорђе Радуловић, Александар Симић, Саша Обрадовић и Весна Ристић су сагласни са дневним редом и сложили су се да ова седница буде телефонска.

 

Седница је завршена у 10.25.

 

            Број: 87-1-14/2020-02

У Смедереву, 26. марта 2020. године

 

 

 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА

 

Др Јасна Аврамовић