Седница је почела у 13,00 часова

Седници је председавала др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба.

Седници су присуствовали:

 1. Дејан Стошић, заменик команданта Градског штаба
 2. Андријана Симоновић-Столић, начелница Штаба
 3. Милко Мишковић, начелник Градске управе, члан Штаба
 4. Зоран Томић, Група за ванредне ситуације
 5. Милан Рајић, директор ЕПС-а, члан Штаба
 6. Саша Ботић, представник ЈКП ”Водовод”-а,
 7. Ђорђе Радуловића, командир ватрогасно-спасилачке чете, члан Штаба Најдановић
 8. Томислав Живановић, секретар Црвеног крста, члан Штаба
 9. Виолета Максимовић, в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља, члан Штаба
 10. Јован Беч, в.д. директора ЈКП Паркинг сервис, члан Штаба
 11. Бојан Теофиловић, председник Скупштине града Смедерева
 12. Дејан Спасић, представник ЈП ”Грејање”
 13. Епидемиолог представник Дома здравља
 14. Весна Ристић, новинар

 

Седници оправдано нису присуствовали: Др Жељко Смиљанић, Александар Симић, Саша Обрадовић.

За седницу је утврђен

Дневни ред

 

 

 1. Разматрање дописа Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 04.04.2020. године
 2. Разно

 

1.

 Др Јасна Аврамовић је отворила седницу Штаба и упознала чланове штаба са свим пристиглим препорукама и уредбама Министарстава и Владе Републике Србије.

У вези прве тачке дневног реда предложила је да Штаб за ванредне ситуације града Смедерева донесе закључак којим се обавезује Ивана Гвозденовић, секретар градског савеза социјално хуманитарних организација Смедерево, да прибави податке о лицима која су ангажована на пружању услуга, помоћ у кући (услуга социјалне заштите и непосредно договореној помоћи између два физичка лица) и услуга социјалне заштите персонални асистент и да прикупљене податке свакодневно доставља у ексел табели најкасније до 11:30 сати на маил kabinet@smederevo.org.rs. На сајту www.stab.smederevo.org.rs и локалним медијима објавити информацију о контакт особи (Ивана Гвозденовић) која ће примати податке о физичким лицима која су непосредно договорила помоћ са другим физичким лицима којима је та помоћ потребна.

Такође, на основу наведеног дописа, обавезује се Милош Ђорђевић, директор Центра за социјални рад Смедерево да прибави податке о родитељима којима је правоснажном судском пресудом регулисано виђање са дететом (преузимање и враћање детета од једног родитеља) у терминима који улазе у време трајања полицијског часа а потребна им је дозвола за кретање и да прикупљене податке свакодневно доставља у ексел табели најкасније до 11:30 стаи на маил kabinet@smederevo.org.rs.

Прибаљени подаци морају садржати: име и презиме, ЈМБГ, врсту услуге које лице пружа, односно, уколико је у питању преузимање и враћање детета родитељу према правоснажној судској пресуди, уписати број судске пресуде.

2.

Затим је упознала Штаб са инструкцијом Преседнице Владе РС са протоколом лечења за пацијенте код којих је дијагностикован COVID 19 да се ови пацијенти не могу више лечити у кућној изолацији него се требају упућивати искључиво у COVID болнице према територијалној дистрибуцији.

Такође је упознала Штаб да се упис деце у вртиће мора вршити електронским путем, о чему је обавештен Начелник градске управе Смедерево и директори вртића. Обавештење је истакнуто на сајту града Смедерева.

Што се тиче захтева ЈП ”Поште” задужује се Дејан Миленковић, члан Градског већа града Смедерева да омогући поделу дезинфекционих средстава свим поштама а да оне самостално ураде дезинфекцију.

Задужује се директор ЈКП ”Водовод” да настави са обезвеђивањем амбалаже за поделу дезинфекционих средстава и да уради упутство за употребу тог средства које ће лепити на амбалажу. Упутстов је потребно објавити на сајту ЈКП ”Водовод” и града Смедерева.

Што се тиче захтева начелника Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције у вези усклађивања радног времена договорено је да сваки власник радње одреди своје радно време уз обавезу да се прилагоди времену полицијског часа. Што се тиче захтева продавница беле технике, фарбара, керамике, боја и лакова за сада могу прилагодити свој рад on line  продаји уз придржавање свих прописаних мера и да у редњи не сме бити више од два лица која пакују робу, а за доставу могу користити своја возила искључиво ван полицијског часа, уз напомену да ће се контактирати надлежна Министарства како би евентуално на следећој седници Штаба био донет нови закључак о раду ових продавница.

Седница је завршена у 14:25 сати.

На предлог комаданта штаба др. Јасне Аврамовић, градски штаб је једногласно донео:

***

ЗАКЉУЧАК

 

 1. Обавезује се Ивана Гвозденовић, секретар градског савеза социјално хуманитарних организација Смедерево, да прибави податке о лицима која су ангажована на пружању услуга, помоћ у кући (услуга социјалне заштите и непосредно договореној помоћи између два физичка лица) и услуга социјалне заштите персонални асистент и да прикупљене податке свакодневно доставља у ексел табели најкасније до 11:30 сати на маил kabinet@smederevo.org.rs.
 2. Обавезује се Милош Ђорђевић, директор Центра за социјални рад Смедерево да прибави податке о родитељима којима је правоснажном судском пресудом регулисано виђање са дететом (преузимање и враћање детета од једног родитеља) у терминима који улазе у време трајања полицијског часа а потребна им је дозвола за кретање и да прикупљене податке свакодневно доставља у ексел табели најкасније до 11:30 стаи на маил kabinet@smederevo.org.rs.
 3. Задужује се Дејан Миленковић, члан Градског већа града Смедерева да омогући поделу дезинфекционих средстава свим поштама.
 4. Задужује се директор ЈКП ”Водовод” да настави са обезвеђивањем амбалаже за поделу дезинфекционих средстава и да уради упутство за употребу тог средства које ће лепити на амбалажу.
 5. Продавнице беле технике, фарбара, керамике, боја и лакова за сада могу прилагодити свој рад on line продаји уз придржавање свих прописаних мера и да у рaдњи не сме бити више од два лица која пакују робу, а за доставу могу користити своја возила искључиво ван полицијског часа.
 6. Задужује се сваки власник радње да одреди своје радно време уз обавезу да се прилагоди времену полицијског часа

 

 

Седница је завршена у 14,25 часова

 

Број: 87-1-20/2020-02

У Смедереву, 06. априла 2020.године

 

ЗАПИСНИЧАР                                                                  КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА

 

 

 Зоран Томић                                                                                   Др Јасна Аврамовић