Седница је почела у 10:00 часова

Седници је председавала др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба.

Седници су присуствовали:

 1. Дејан Стошић, заменик команданта Градског штаба
 2. Милко Мишковић, начелник Градске управе, члан Штаба
 3. Александар Савић, представник ЕПС-а
 4. Виолетa Максимовић, в.д. директора ЈКП Зеленило и гробља, члан Штаба
 5. Јован Беч, в.д. директора ЈКП Паркинг сервис, члан Штаба
 6. Уместо Срђана Стојковића, члана Штаба седници је присуствовао Саша Ботић
 7. др. Жељко Смиљанић, заменик директора Опште болнице, члан Штаба
 8. Бојан Теофиловић, председник Скупштине града Смедерева
 9. Светлана Михић Јовановић, директорка Дома здравља
 10. Томислав Живановић, секретар Црвеног крста Смедерево
 11. Весна Ристић, представник медија
 12. Андријана Симоновић-Столић, Начелница Штаба
 13. Ђорђе Радуловић, ватрогасац
 14. Бранче Стојановић, Заменик председника Скупштине
 15. Дејан Миленковић, члан Градског већа
 16. Зоран Томић, Група за ванредне ситуације

Седници нису присуствовали: Александар Симић,  Владимир Кулагић, и Саша Обрадовић.

За седницу је утврђен

Дневни ред

 

 1. Разматрање Закључака Владе Републике Србије (”Службени гласник РС број 58 од 20.04.2020. године)
 2. Разно

 

 1.

 

Седницу је отворила др Јасна Аврамовић и упознала Штаб са епидемиолошком ситуацијом на територији града Смедерева. Упознала је Штаб да су јуче на територији града Смедерева боравиле руске екипе које су извршиле дезинфекцију Опште болнице, Дома здравља и других објеката.

Упознала је чланове Штаба да је градски штаб прихватио све закључке Владе РС и да су сви закључци истакнути на сајту Штаба за ванредне ситуације.

Градски Штаб је прихватио рад зелене и робне пијаце и то у времену од 07:00 до 14:00 сати а да пијаца половне робе неће радити још увек.

Том приликом је донет Закључак да се задужује директорка ЈКП ”Зеленило и гробља” Виолета Максимовић да на улазу у пијацу половне робе истакне обавештење да је на снази забрана рада.

Задужује се Начелник Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције да организује надзор над радом свих зелених пијаца као и робне пијаце уз примену свих мера заштите.

 

2.

На основу молбе ПУ ”Наша радост” Смедерево број. 724/20 од 21.04.2020. године а која се односи на ослобађање корисника обавезе плаћања услуге, Градски штаб за ванредне ситуације једногласно је донео одлуку да се корисници ове установе ослободе плаћања почев од 16.03.2020.  године до завршетка ванредног стања.

Такође је предложена и усвојена одлука да сви директори јавних комуналних предузећа и установа ослободе плаћања кориснике којима нису били у могућности да пруже услугу у време ванредног стања.

Градоначелница је упознала Градски штаб са захтевом ЈП Градске стамбене агенције која тражи да се исплати услуга дезинфекције у износу од 936.000,00 динара. Градски штаб је прихватио и одобрио да се ова услуга исплати.

 

 

ЗАКЉУЧАК

 1. Градски Штаб је прихватио рад зелене и робне пијаце и то у времену од 07:00 до 14:00 сати а да пијаца половне робе неће радити још увек
 2. Задужује се директорка ЈКП ”Зеленило и гробља” Виолета Максимовић да на улазу у пијацу половне робе истакне обавештење да је на снази забрана рада
 3. Задужује се Начелник Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције да организује надзор над радом свих зелених пијаца као и робне пијаце уз примену свих мера заштите
 4. На основу молбе ПУ ”Наша радост” Смедерево број. 724/20 од 21.04.2020. године а која се односи на ослобађање корисника обавезе плаћања услуге, Градски штаб за ванредне ситуације једногласно је донео одлуку да се корисници ове установе ослободе плаћања почев од 16.03.2020. године до завршетка ванредног стања
 5. Предложена је и усвојена одлука да сви директори јавних комуналних предузећа и установа ослободе плаћања кориснике којима нису били у могућности да пруже услугу у време ванредног стања
 6. Градски штаб је прихватио и одобрио предлог да се исплати услуга дезинфекције ЈП Градске стамбене агенције у износу од 936.000,00 динара

 

 

Седница је завршена у 11:08 часова

 

Број: 87-1-23/2020-02

У Смедереву, 22. априла 2020.године

 

ЗАПИСНИЧАР                                                                  КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА

 

 

Зоран Томић                                                                                     Др Јасна Аврамовић