Република Србија

ГРАД СМЕДЕРЕВО

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 87-1-43/2020-02

  1. августа 2020. године

С м е д е р е в о

 

 

 

На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник  РС”, број 87/2018), Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева, на својој 154. седници, одржаној 04. августа 2020. године, доноси

 

ЗАКЉУЧАК

 

 

  1. Дозвољава се да се пусти у рад бувља пијаца (сајам половне робе на Царини) уз придржавање свих мера на основу Уредбе о сузбијању заразне болести Владе Републике Србије.
  2. Задужује се директор ЈКП Зеленило и гробље да на више места истакне табле о поштовању ових мера.
  3. Закључак доставити: директору ЈКП Зеленило и гробље, Одељењу за инспекцијске послове и послове комуналне полиције, Групи за ванредне ситуације, документацији и архиви.

 

 

КОМАНДАНТ

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 

Др Јасна Аврамовић