Република Србија

ГРАД СМЕДЕРЕВО

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 87-1-34/2020-02

  1. август 2020. године

С м е д е р е в о

 

На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник  РС”, број 87/2018),

Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева, на својој 154. седници, одржаној 04. августа 2020. године, донео је

 

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Дозвољава се рад свих отворених базена на територији града Смедерева, уз поштовање свих препорука које су сачинили Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Градски завод за јавно здравље Београд, имајући у виду да је епидемиолошка ситуација под контролом.
  2. Закључак доставити: вд директора ЈП Спортски центар Смедерево, Aqua park Југово, Одељењу за инспекцијске послове и послове комуналне полиције, Градском штабу за ванредне ситуације, Групи за ванредне ситуације, документацији и архиви.

 

 

 

КОМАНДАНТ

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 

Др Јасна Аврамовић