ЗАПИСНИК СА 140. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ОДРЖАНЕ 06. АПРИЛА 2020.ГОДИНЕ

Седница је почела у 13,00 часова Седници је председавала др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба. Седници су присуствовали: Дејан Стошић, заменик команданта Градског штаба Андријана Симоновић-Столић, начелница Штаба Милко Мишковић, начелник Градске управе, члан...

ЗАПИСНИК СА 136. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ОДРЖАНЕ 30. МАРТА 2020.ГОДИНЕ

Седница је почела у 09,00 часова Седници је председавала др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба. Седници су присуствовали: Дејан Стошић, заменик команданта Градског штаба Андријана Симоновић-Столић, начелница Штаба Милко Мишковић, начелник Градске управе, члан...

ЗАКЉУЧАК обављање међумесног превоза на линији Смедерево-Београд-Смедерево

Република Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: 87-1-17/2020-02 март 2020. године С м е д е р е в о       На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана...

ЗАПИСНИК 135. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ОДРЖАНЕ 26. МАРТА 2020.ГОДИНЕ

Седница је почела у 13,00 часова Седници је председавала др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба. Седници су присуствовали: Дејан Стошић, заменик команданта Градског штаба Андријана Симоновић-Столић, начелница Штаба Милко Мишковић, начелник Градске управе, члан...

ЗАПИСНИК СА 134 (ТЕЛЕФОНСКЕ) СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ОДРЖАНE 26. MARTA 2020. ГОДИНЕ

              Седница је почела у 09.45 часова.             Телефонска седница је одржана и разговор је обављен са следећим члановима Штаба :   Др Јасна Аврамовић, Дејан Стошић Андријана Симоновић Столић, Милко Мишковић Ђорђе Радуловић Срђан Стојковић...

Закључак штаба везан за рад Зелене пијаце

Република Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: 87-1-13/2020-02 март 2020. године С м е д е р е в о   На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана 41.став 4....