НАРЕДБA о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

На основу члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 и 22/21), на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, Министар здравља...

ОБАВЕШТЕЊЕ – Забрана окупљања на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се истовремено окупља више од 5 лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5 m, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице.

Република Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: 87-2-21/2020-08 новембар 2020. године С м е д е р е в о    ОБАВЕШТЕЊЕ                 Наредбом о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору...

НАРЕДБA о надзору над радом свих зелених пијаца као и робне пијаце

Република Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: 87-1-23/2020-02 април 2020. године С м е д е р е в о       На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана...

Наредба о забрани боравка у свим парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт

Република СрбијаГРАД СМЕДЕРЕВОГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕБрој: 87-1-9/2020-02 март 2020. годинеС м е д е р е в о   На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана 41.став 4. Закона о...

Забрањује се окупљање више од 5 (пет) људи како би се спречилo ширење вируса COVID-19

Република Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: 87-1-8/2020-02 март 2020. године С м е д е р е в о     На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана 41.став...

НАРЕДБA У потпуности се забрањује рад: пијачне продаје, тржних центара, бутика, рад свих угоститељских објеката на територији града Смедерева, објеката за забаву и игру, објеката за игре на срећу као….

Република Србија ГРАД СМЕДЕРЕВО ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Број: 87-1-8/2020-02 март 2020. године С м е д е р е в о       На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији  Републике Србије (,,Сл.гласник РС|”, број. 29/2020) и члана...